کتاب رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات

English فارسی 9054 نمایش |

معرفی اجمالی نویسنده:
ابوعلی حسین، فرزند عبدالله بن سینا و معروف به ابن سینا، لقبش شرف الملک و شیخ الرئیس، فیلسوف، طبیب، شاعر، ریاضی دان و منجم ایرانی و مشهورترین دانشمند اسلامی و از بزرگترین دانشمندانی که تا کنون در عالم بوده اند. او در سال 370 هـ ق، در شهری از توابع بخارا متولد شد. در بخارا که آن زمان، پایتخت سامانیان بود، منطق، طب و ریاضیات را یاد گرفت. به دلیل استعداد زیاد و هوش سرشارش، توانست خیلی زود در موضوع های مختلف، شهرت علمی پیدا کند. در سن 17 سالگی، نوح ابن منصور سامانی را معالجه کرد و این امر باعث شد که مشهور شود و از همین رو به کتابخانه سلطنتی راه پیدا کرد. خودش می گوید: «کتابهائی که من در آنجا دیدم، کسی حتی نام آنها را نشنیده بود، آنها را خواندم و از آن بهره مند شدم و وقتی 18 ساله شدم از همه آن علوم، فارغ شدم.»
ابن سینا گرچه فیلسوفی بزرگ بود ولی از طرفی پزشکی پرمشغله و نفوذ کامل سیاسی داشت و به عنوان یک وزیر، به شاهزادگان حامی خود، خدمت می کرد. سال 403 هـ ق، کتاب قانون در طب خود را نوشت. در دوران زندگیش که بیشتر با حکومت غزنویان روبرو بود، در شهرهای مختلفی مسافرت و خدمات گوناگونی ارائه داد تا اینکه بعد از مرگ شمس الدوله دیلمی جانشین او "سماء الدوله" چند ماه او را به زندان انداخت ولی ابوعلی سینا بعد از آزادی از زندان، به اصفهان رفت و آنجا بسیار مورد احترام بود و همانجا به تدریس و تألیف پرداخت و در واقع، چهارده سال آخر زندگی پربار خود را در اصفهان گذراند و سرانجام در سفری که با "علاء الدوله" به همدان رفت در سال 428 هـ ق، در سن 58 سالگی، دار فانی را وداع کرد. (برای آگاهی از زندگی کامل او به منابع مربوطه مراجعه شود).
ابوعلی سینا در این رساله خود به مسئله آفرینش عنایت و توجهی خاص داشته و گذشته از این رساله در اغلب آثار فلسفی خود به بحث درباره آن پرداخته است. این رساله را شیخ به زبان فارسی تالیف نموده و عقاید و نظریات خود را درباره خلقت عالم و کیفیت صدور موجودات از مبدأ اول یعنی صانع جهان مبتنی و مستند به اصل قدم و ازلیت خالق و حدوث مخلوقات و موجودات آورده است.

ساختاربندی کتاب:
روش نگارش این کتاب بر اساس سئوال و جواب است که برخی از سئولات به شرح زیر می باشد که پس از ذکر هر سئوال جواب آن به طور کامل آورده شده است.
1. چیست موجب وجود اول حق تعالی و تقدس لامحالة؟
2. چیست فارق میان وجودی که اول حق راست و وجودی که دیگر موجودات است؟
3. چیست موجب ایجاد موجودات؟
4. و...

منـابـع

کتاب رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات ابن سینا

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها