محمد بن احمد نیشابورى

فارسی 16160 نمایش |

«ابوعبدالله محمد بن احمد بن نعیم بن شاذان نیشابورى» مشهور به «شاذانى» یکى از نخبگان شیعى و از گروه یاران امام حسن عسکرى و حضرت صاحب الامر (ع) است. پدرش، احمد بن نعیم، پسر برادر فضل بن شاذان نیشابورى، یکی از اصحاب خاص ائمه اطهار، بود و لقب «شاذانى» هم به همین مناسبت است.
از محمد بن احمد بن شاذان نقل شده که گفت از حقوق شرعیه متعلق به حضرت قائم (عج) 480 درهم نزدم جمع شده بود و من خوش نداشتم آن مبلغ را ناقص نزد حضرت بفرستم. پس از خودم بیست درهم بر آن گذاشتم و پانصد درهم را خدمت حضرت فرستادم. بعد از مدتی رسید پول برایم ارسال شد که در آن نوشته شده بود: «پانصد درهمی که بیست درهم آن از تو بود، رسید. خداوند از تو قبول فرماید.»

شخصیت و موقعیت
از حضرت ولى عصر (عج) توقیعى درباره او صادر شده که در بخشى از آن چنین آمده است: «و اما محمد بن احمد بن نعیم، مردى از شیعیان ما اهل البیت است.» از ویژگى هاى محمد بن احمد این است که یکى از برترین شاگردان فضل بن شاذان نیشابورى بوده و کتابهاى استادش را روایت مى کرده است.

منـابـع

سيد مصطفى حسينى دشتى- معارف و معاریف

شیخ مفید- ارشاد

محمد بن علی بن بابویه- کمال الدین، باب ذکر توقیعات

عبدالله مامقاني- تنقیح المقال- جلد 2

شیخ طوسى- رجال

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها