نظر شیعیان درباره خلافت معاویه و امویان

فارسی 3607 نمایش |

پیامبر اکرم (ص) پیامبر اسلام قیام کرد. او مبعوث بود و رسالت خود را تبلیغ کرد. مکارم اخلاق را به بشر آموخت و سنن و حقوق و فلسفه و اخلاق اسلامی را نشر داد. اکنون در حدود 50 سال از بعث او و 30 سال از مرگ او می گذرد. معاویه بن ابی سفیان در شام به نام اسلام حکومت می کند. سالیانی دراز به عنوان «والی» از طرف عمر و عثمان حکومت می کرده است و هم اکنون خود را خلیفه وانمود می کند، یعنی جانشین پیامبر، و حامی قرآن و حافظ همه احکام و سنن اسلامی و حقوق انسانی اسلام. آیا چنین است؟
پاسخ این پرسش را از چه کسانی می طلبیم؟ اگراین موضوع را از مشتی شیعه ساکن کوفه آن روز بپرسیم، یعنی همان جماعتگی که امام علی (ع) را می شناسند و سخنانش را شنیده اند و زندگی و رفتار و فقر و عدالتش را دیده اند، اگر از اینان برپسیم می گویند: نه، معاویه خلیفه خدا و رسول خدا نیست.
اگر از مردان بزرگ و علی شناسان مبارزی چون قیس بن سعد بن عباده، حجر بن عدی کندی، عدی بن حاتم طایی، حبیب بن مظاهر اسدی، مسلم بن عوسجه اسدی، عبدالله بن عفیف ازدی، سلیمان بن صرد خزاعی، و امثال اینان بپرسیم می گویند: نه، معاویه حجت خدا و جانشین محمد و حافظ نوامیس اسلام و قرآن نیست. معاویه از قرآن همین قدر می داند که آن را با تزویر عمروعاص، برای ایجاد تردید و شکست در لشکر خلیفه حق، بر سر نیزه کند. معاویه کسی است که تا آنجا با قرآن و اسلام و محمد دشمن است که پسر جوان شرابخوار میمون باز خود را بر سر امت اسلام مسلط می کند، و به زور از مردم برای او بیعت می گیرد. معاویه بزرگترین کسی است که انتقام جاهلیت و بت پرستی را از اسلام گرفته است. و خلاصه معاویه خلیفه امت اسلام و جانشین پیامبر اسلام نیست، او خلافت نمی کند، بلکه بنا بر عمل به سفارش و وصیت پدر خود ابوسفیان که گفت: «ای بنی امیه با خلافت اسلام بازی کنید همچون که باتوپ بازی می کنند» با اسلام و مسلمین و خلافت اسلامی بازی می کند.
همینگونه است اگر از عده ای از آل هاشم که در مدینه زندگی می کنند، مانند عبدالله بن جعفر بن ابیطالب، بپرسیم اینان نیز می گویند: نه، معاویه خلیفه رسول الله و حافظ قرآن نیست، معاویه پسر ابوسفیان است و پدر یزید و مسلط کننده یزید است بر سر اسلام و نوامیس مسلمانان، یزید که امام حسین را کشت، مدینه را قتل عام کرد، و مکه را به منجنیق بست...
این پاسخ این کسان است. اما مگر دنیای آن روز اسلام منحصر به همین عده بود؟ در سر تا سر دنیای آن روز اسلام، که همه جزیره العرب و خارج آن را گرفته بود، هزارها انسان و صدها نسل زندگی می کردند که واقعیت معاویه را نمی شناختند، مگر از راه تبلیغات و روایاتی که مال های گزاف داده بود تا در فصل او جعل کنند.
اکنون این نسل هایند که باید بشناسند و بدانند که معاویه کیست و هدف های او چیست؟ و اکنون این مهمترین وظیفه است که گله، به حقیقت شبان خویش -و به عبارت دقیق تر، مدعی شبانی- پی ببرد.

منـابـع

محمدرضا حکیمی- امام در عینیت جامعه- صفحه 125-127

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها