نمونه ای از کتابها و نوشته های شرف الدین

فارسی 5202 نمایش |

شماری از نوشته های عالی و مقدس شرف الدین به شرح زیر می باشد:
1- الفصول المهمه.
2- الکلمه الغزاء.
3- المراجعات.
4- النص و الاجتهاد.
5- ابوهریره.
6- المجالس الفاخره.
مقدمه- شرحی است بر حرکت عاشورا، و تأثیر آن در بقای اسلام و مسلمین، و همچنین فلسفه سیاسی و اجتماعی و تربیتی اقامه شعائر حسینی.
- چاپ صیدا، و نجف، و تهران.
7- فلسفه المیثاق و الولایه.
بحثی است پیرامون میثاق الاهی ازلی، و شرح آیه «ألست بربکم؛ آیا من خدای شما نیستم؟» (اعراف/ 25) و بیانی از ولایت. گفته اند: در موضوع خود یگانه است.
- صیدا (1360 ق و 1371 و..)
8- أجوبه مسائل جارالله.
پاسخی است علمی و مستند به 20 سوال که موسی جارالله، از علمای شیعه کرده است. در این کتاب مطالب و اطلاعات بسیاری عرضه شده است. مولف در مقدمه، مسلمانان را به اتحاد دعوت کرده و در خاتمه نشان داده است که موسی جارالله و بسیاری از قلم به دستان اهل سنت از کتب و منابع شیعه بی اطلاعند.
– صیدا (1355 ق و 1373 ق و تهران).
9- مسائل خلافیه (فقهیه).
شامل بحثهایی است دقیق، در فقه تطبیقی. مولف در خلال این بحثها مسائلی را بر اساس پنج مذهب اسلامی مطرح ساخته و مورد تحقیق قرار داده است.
- صیدا (1370 ق و مصر، و بیروت، و کربلا، و تهران).
10- کلمه حول الرویه.
رساله ای است عقایدی شامل بحثی فلسفی و عمیق.
- صیدا (1371 ق).
11- إلی المجمع العلمی العربی بدمشق.
بحث و توضیحی است درباره تهمت پراکنیهایی که مجمع علمی دمشق، در آن ایام، نسبت به شیعه روا داشته بود، و اسلامی. و گفتاری است در رد آن اتهامات، و دعوت به اتفاق و اتحاد اسلامی
– صیدا (1369 ق).
12- ثبت الأقبات فی سلسله الرواه.
ذکر ستادان و مشایخ مولف است از علمای مذاهب اسلامی، و آنان که به سلسله اسناد متصل تا پیامبر (ص) و امامان (ع) نقل حدیث کرده اند، و همچنین ذکر تألیفات آنان، و اجازات مولف در نقل و روایت، از عالمان شیعه امامیه و زیدیه، و اهل سنت.
- صیدا، 2 چاپ.
13- مولفوا الشیعه فی صدر الإسلام.
تحقیقی است پیرامون نخستین مولفان و کتابنویسان اسلامی از شیعه. کتاب ناتمام است. بخشهایی که در مجله «العرفان» (در صیدا) به چاپ رسیده است، به صورت رساله ای جد انتشار یافته است.
فاصل متتبع، حجت الاسلام، سید احمد حسینی اشکوری در مقدمه ای که به سال 1385 ق بر این کتاب نوشته است می گوید: «کتابی که هم اکنون آن را بیرون می دهیم، و بدین وسیله گوهر درخشان دیگری، از رشته تألیفات شرف الدین -رحمه الله علیه- عرضه می داریم، نخستین بار در حدود نیم قرن پیش در صفحات تابان مجله «العرفان»، سال اول و دوم به چاپ رسیده است. و موضوع آن معرفی ویژه ای است از مولفان شیعه، در عصر نبوت، و سپس عصرهای دیگر، تا عصر امام هادی (ع) و بیشتر مطالب این کتاب از مدارک اهل سنت گرفته شده است.
- نجف (1385 و تهران).
14- زینب الکبری.
رساله ای است گران ارج، در بیان مقام والای بانوی انقلابیون و مجاهدان، افتخار آزادگان و مبارزان، و شرف راد مردان و آزاده زنان، حضرت صدیقه صغری، زینب کبری (س). این رساله، چاپ شده سخنرانی شرف الدین است، در صحن مبارک زینبیه.
- صیدا.
15- بغیة الراغبین.
کتابی است ادبی، تاریخی، رجالی، در شرح حال عالمان خاندان شرف الدین و خاندان صدر، و ذکر آثار و احوال و استادان و شاگردان آنان. شیخ مرتضی آل یاسین درباره این کتاب می گوید:
«إنه تاریخ أجیال، بتاریخ رجال؛ تاریخ عصرها و نسلهایی چند، به نام شرح زندگانی مردانی از آل شرف الدین تدوین یافته است.» خطی.

منـابـع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 113-116

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد