مؤمن و تلاش برای اصلاح و دوستی بر محور عدالت

فارسی 4897 نمایش |

خداوند در قرآن در سوره حجرات آیات 9-10 میفرماید: «وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ؛ و هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتی دهید و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد و هرگاه بازگشت (و زمینه صلح فراهم شد) در میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست می دارد* مؤمنان برادر یکدیگرند پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید».

پیام آیه
1- وظایف یک مؤمن در شرایط مختلف زمانی و مکانی متفاوت است گاهی شرایط اقتضا می کند که مؤمن در صحنه های سخت و دشوار برای مصالح جامعه ایمانی حضور پیدا کند.
2- خاصیت زندگی دنیا این است که بستر مناسبی برای پیدایش و رشد خصومت ها و کینه دوزی هاست. در زندگی ایمانی نیز اتفاق این حوادث ممکن است آنچه مهم است رسالتی است که مؤمنان در این زمینه دارند.
3- اصلاح و آشتی برقرار ساختن میان گروههای متخاصم جزء وظایف ایمانی انسان های باایمان است و محور در همه جا و هر کاری باید عدل و حق و انصاف باشد نه سلیقه ها و خواسته ها و انگیزه های شخصی و فامیلی.
4- مؤمن در پی دستیابی به محبوبیت در پیشگاه الهی است و اصلاح و اقامه عدالت از راهکارهای مطمئن برای رسیدن به این هدف مقدس است.
5- هر آفتی که روحیه برادری و اخوت ایمانی را آسیب پذیر می سازد باید از جامعه ایمانی زدوده شود و خصومت های احتمالی نیز باید با اصلاح و خیرخواهی و دلسوزی از پیکره جامعه ایمانی دور شود.
6- تقوامحوری اصل همیشگی زندگی مؤمن است، در همه جا و در هر زمان در نظر گرفتن خدا و دستورات او و رضایت الهی شرط اصلی حضور مؤمن در هر صحنه ای است و اصلاح میان افراد و گروههای متخاصم نیز باید بر این محور باشد.
7- بهره مندی از رحمت ویژه الهی و سرازیر شدن عنایت الهی به فرد و جامعه ایمانی مشروط به مبارزه جدی مؤمنان با آفاتی است که زمینه دریافت رحمت الهی را از مین می برد و خصومت و دشمنی و کینه توزی عاملی مهم برای نابودی رحمت و مهربانی در جامعه است.

جمع بندی پیام ها
انسان مؤمن افزون بر تلاش برای حفظ و تقویت ایمان و گسترش آثار آن در زندگی فردی باید نسبت به گسترش و حاکمیت ایمان در جامعه نیز احساس مسئولیت و تعهد داشته باشد و با هر آفتی که این مهم را تهدید می کند به مقابله جدی برخیزد. اصل در جامعه ایمانی برقراری روابط میان افراد بر محور اخوت دینی و برادری است و هیچ عاملی نباید بهانه یا عذری برای آسیب پذیری این اصل مهم شود.

منـابـع

سید محمدحسین طباطبائی- تفسیر المیزان

شیخ حویزی- تفسیر نور الثقلین

شیخ صدوق- امالی

شیخ صدوق- معانی الاخبار

شیخ کلینی- اصول کافی

راغب اصفهانی- مفردات

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها