مؤمن و قیام به عدالت و شهادت دادن برای خدا

فارسی 5275 نمایش |

در قرآن کریم در سوره نساء آیه 135 آمده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، کاملا قیام به عدالت کنید برای خدا شهادت دهید اگر چه این گواهی به زیان خود شما یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده باشد، چرا که اگر آنها غنی یا فقیر باشند خداوند سزاوارتر است که از آنان حمایت کند. بنابراین از هوی و هوس پیروی نکنید که از حق منحرف خواهید شد و اگر حق را تحریف کنید و یا از اظهار آن اعراض نمایید، خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است».

پیام آیه
1- ایمان به خداوندی که خالق همه خوبی ها و کمالات است و خود دربردارنده همه آنهاست باید که در زندگی یک مؤمن تأثیر محسوس و آشکار داشته باشد، خداوندی که عدل مطلق و بی نهایت است و هستی را بر اساس عدل بنیان نهاده است، می خواهد که مؤمن به او مظهری از عدل و داد او باشد.
2- قیام به عدالت و شهادت دادن برای خدا نه تنها در شرایطی که پیامدی برای انسان مؤمن ندارد وظیفه ای قطعی و حتمی است بلکه حتی در مواردی که این کار بر ضرر او یا بستگان درجه اول او تمام می شود باید عدالت خواهی و عدل محوری را کنار نگذارد.
3- انگیزه انسان ها برای رفتن زیر بار عدالت و گریز از شهادت برای خدا ممکن است یا امور مالی باشد که مثلا بترسد از اینکه اگر حرف حقی را زد یا بدان شهادت داد مشکل مالی برای خود یا بستگان و خویشاوندانش پیش بیاید که این انگیزه در زندگی یک نفر انسان باایمان نباید جائی داشته باشد زیرا او ایمان به خدائی دارد که بی نیاز مطلق است و این اندیشه های ناصحیح آلوده ساختن دل و جان به ناپاکی شرک است. از همین رو خداوند می فرماید که خود از بستگان انسان باایمان در چنین شرایطی حمایت می کند.
4- انگیزه دیگر انسان ها برای گریز از اقامه عدالت و شهادت به حق پیروی از هوای نفس است و طبیعی است که این عامل نیز در زندگی یک نفر مؤمن نباید جایگاهی داشته باشد زیرا ایمان به خدا یعنی رهایی از هوی و هوس و پیروی از حق و حقیقت.
5- آخرین پیام این است که خداوند خبیر است و تمام هستی صحنه علم و آگاهی اوست و انسان باایمان با هر نیتی هر کار را انجام بدهد یا انجام ندهد از گستره علم الهی خارج نیست پس باید که با انتخاب های دقیق و مناسب پایبندی خویش را به ایمانش نشان دهد تا بتواند از آثار و برکات آن بهره مند شود.

منـابـع

سید محمدحسین طباطبائی- تفسیر المیزان

شیخ حویزی- تفسیر نور الثقلین

شیخ صدوق- امالی

شیخ صدوق- معانی الاخبار

شیخ کلینی- اصول کافی

راغب اصفهانی- مفردات

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها