اهمیت آبروی مسلمان از نظر قرآن

فارسی 3335 نمایش |

قرآن کریم درباره اشاعه فحشا در میان اهل ایمان حساسیت خود را بیان کرده و در آیه 19 سوره نور چنین می فرماید: «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم؛ کسانی که دوست دارند زشتکاری در حق مومنان شایع شود، برای آنها عذابی پر درد خواهد بود.» (برای روشن شدن معنای آیه) یک نکته ادبی در اینجا عرض کنم و آن درباره کلمه «فی» است. «فی» به جای کلمه «در» در فارسی است. ما می گوییم «در خانه» و عرب می گوید «فی الدار». کلمه «فی» در زبان عربی گاهی به معنی همان کلمه «در» می آید و گاهی به معنی کلمه «درباره». اینجا این آیه را این طور هم می توان معنی کرد و معنی هم شده است و هر دو معنی درست است و هر دو معنا با آیات افک تناسب دارد، معنای دوم آیه این است، آنان که دوست دارند که فحشا درباره اهل ایمان شایع شود. این، معنایش این نیست که خود فحشا در میان اهل ایمان شایع شود، بلکه نسبت فحشا درباره اهل ایمان شایع شود، یعنی کسانی که دوست دارند عرض اهل ایمان را لکه دار کنند.

یک عده مردم، به اصطلاح روانشناسی امروز «عقده» دارند، هر جا که یک کسی را می بینند که در میان مردم یک وجهه ای و حیثیتی دارد، برای اینکه به این اشخاص حسادت می برند، همت و عرضه هم ندارند که خودشان را جلو بیندازند، فورا به این فکر می افتند که یک شایعه ای درباره او درست کنند. می گویند ما که نمی توانیم به او برسیم پس او را پایین بیاوریم. چگونه این کار را انجام می دهند؟ با یک عملی در منتهای نامردی و آن اینکه یک شایعه ای علیه او بسازند و یک تهمتی به او بزنند. آنقدر این گناه بزرگ است که خدا می داند!

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 4- صفحه 51-52

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد