تواتر حدیث غدیر از نظر اهل سنت

فارسی 3805 نمایش |

سؤال مطرح شده که: آیا اهل تسنن روایت مربوط به غدیر خم را واحد می دانند و متواتر نمی دانند یا آن روایتی را که فرمودید حضرت رسول (ص) فرمودند: سلام کنید به علی که امیر شماست؟

جواب استاد مطهری
استاد مطهری میفرماید: این قسمت از روایت غدیر که: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» را شاید حتی سنیها هم نتوانند انکار کنند که متواتر است گو اینکه ملاعلی قوشچی می گوید این قسمت هم متواتر نیست. این قسمت آنقدر زیاد نقل شده که اهل تسنن هم تواتر آنرا انکار نمی کنند. عده بسیار زیادی بوده اند که قسمت اولش را هم که می فرماید: «الست اولی بکم من انفسکم» نقل کرده اند. شیعه این قسمت را هم متواتر می داند. ولی حدیث: «سلموا علی علی بامره المؤمنین» را سنیها هیچ قبول ندارند که متواتر باشد و می گویند این خبر واحد است.
شاید ما هم نتوانیم متواتر بودن این حدیث را اثبات کنیم و لزومی هم ندارد ولی تواتر اصل این مطلب که پیغمبر فرمود: «الست اولی بکم من انفسکم؛ آیا من از خود شما بر شما اولویت ندارم؟» و مردم گفتند: بلی و بعد فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه؛ هر کس من مولای او هستم، این علی مولای اوست. خدایا دوستداران او را دوست بدار و با دشمنانش دشمن باش». از نظر ما بدیهی است. به علاوه علمای اهل تسنن در اینگونه مسائل اتفاق نظر ندارند که همه گفته باشند این خبر متواتر است یا همه گفته باشند واحد است. بعضی از ایشان گفته اند خبر واحد است و بعضی دیگر گفته اند خبر متواتر است ولی معنایش آن نیست که شیعه می گوید، بلکه پیغمبر فرمود هر کس که دوست من است و مرا دوست دارد، علی را هم دوست داشته باشد. ما می گوئیم این چه حرفی است که پیغمبر در غدیر خم مردم را جمع کند که هر کس مرا دوست دارد علی را هم دوست داشته باشد! این، چه خصوصیتی دارد؟ علی را فقط دوست داشته باشید؟! مخصوصا با ضمیمه شدن: «الست اولی بکم من انفسکم» و نیز با توجه به کلمه مولا که اساسا در هیچ جا به معنی دوست نیامده است.

منـابـع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 114-113

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد