نقش ایرانیان در بسط فرهنگ اسلامی در اندونزی

فارسی 4330 نمایش |

در کتاب "رستاخیز اندونزی"، فصل مربوط به "دین در اندونزی" می نویسد: «طلوع و نفوذ مذهب اسلام نیز به همان طریقی که برای سایر مذاهب (هندو، بودایی) بیان شد صورت گرفت، منتهی این بار به وسیله دو تاجر عرب ایرانی نژاد به نام عبدالله عریف و برهان الدین شاگرد وی، که از بازرگانان مقیم کجرات (واقع در جنوب غربی هندوستان) بودند بازرگانان مزبور که به جنوب شرقی آسیا رفت و آمد می کردند معارف و فرهنگ برجسته اسلامی را در منطقه عمل خود منتشر و توسعه دادند.» (رستاخیز اندونزی، صفحه 30)
در کتاب "اسلام صراط مستقیم" درباره نه نفر که به مقدسین نه گانه معروفند و اسلام را در اندونزی ترویج کردند سخن می راند، آنگاه می گوید یکی از آنها به نام "سه سیتی جنار" عقاید صوفیانه ای نظیر عقاید حلاج داشته و مورد انکار دیگران بوده است و سپس اینچنین به سخن خود ادامه می دهد. اگر چه عقاید سه سیتی با عقاید حلاج ایرانی کاملا شباهت دارد، ولی این امر دلیل نمی شود که اسلام از طریق ایران به جاوه آمده باشد.

تأثیر فرهنگ شیعی در اندونزی:
اما به طور مسلم می توان گفت اسلامی که در جاوه رواج دارد از ایران به هند غربی و سپس به سوماترا آمده است برای تأیید مطلب فوق مثال دیگری نیز می توان آورد، از این قرار که روز دهم ماه محرم، شیعیان به خاطر روز شهادت امام حسین (ع) عزاداری می کنند و مجالس سوگواری ترتیب می دهند.
در اندونزی نیز غذایی تهیه می کنند به نام "بوبود سورا" که شاید از لغت عاشورای ایرانی که همانا دهم ماه محرم می باشد گرفته اند. در جاوه نیز محرم را سورا نامند. نفوذ بارز شیعه را در ناحیه اتجه واقع در شمال سوماترا می توان مشاهده کرد و در آنجا محرم را ماه حسن حسین می گویند...
از دلایل دیگری که در اثبات نفوذ اسلام از راه ایران به اندونزی می توان ذکر کرد، این است که در اندونزی هنگام آموختن طرز صحیح قرائت قرآن برای نشان دادن حروف مصوت الفبای عربی، اصطلاحات فارسی به کار می برند نه عربی. نشانه های دیگری نیز از تاثیر فرهنگ ایرانی در ضمن مطالعات آثار اندونزی می توان یافت. (اسلام صراط مستقیم، صفحات 466 - 467)
آقای پروفسور اسماعیل یعقوب، رئیس دانشگاه سورابایای اندونزی که در کنگره هزاره شیخ طوسی در روزهای آخر اسفند 48 و اول فروردین 49 شرکت کرده بود و این جانب نیز افتخار شرکت در آن کنگره را داشت، در سخنرانی خود تحت عنوان "نقش دانشمندان ایرانی در فرهنگ و معارف اسلامی و میراث علمی جهان" چنین اظهار داشت: نام فارس که در حدیث شریف نبوی آمده و امروز ایران خوانده می شود، در میان ما مسلمانان اندونزی کاملا مشهور است.
زیرا ما به خوبی می دانیم که دین اسلام به وسیله مبلغانی که از خارج و از جمله ایران، آمدند وارد جزایر اندونزی شد. مبلغین ایرانی به اندونزی آمدند و آیین اسلام را در سراسر این کشور نشر دادند. تا جایی که امروز کشور اندونزی که دارای صد و ده میلیون نفوس است، 90 درصد آن مسلمان هستند. (هزاره شیخ طوسی، جلد 1، صفحه 159)

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 367 و 369-370

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد