خطر اختلاط زن و مرد در مجامع

فارسی 3743 نمایش |

همانطور که گفتیم اسلام به خطرات ناشی از روابط به اصطلاح آزاد جنسی کاملا آگاه است. نهایت مراقبت را در برخوردهای زنان و مردان اجنبی دارد. تا حدودی که منجر به حرج و فلج نشود، طرفدار دور نگهداشتن زنان از مردان است. اسلام در عین اینکه به زنان اجازه شرکت در مساجد را می دهد دستور می دهد به صورت مختلط نباشد، محل ها از یکدیگر جدا باشد. می گویند پیامبر اکرم (ص) در زمان حیات خویش اشاره کرد که در ورودی زنان به مسجد از در ورودی مردان مجزا باشد. روزی اشاره به یکی از درها کرد و فرمود: «لو ترکنا هذا الباب للنساء» یعنی خوب است این در را به بانوان اختصاص بدهیم. بعدها عمر صریحا نهی کرد که مردان از آن در وارد شوند (سنن ابوداود جلد 1 صفحه 109). و نیز می گویند: پیغمبر اکرم (ص) دستور داد که شب هنگام که نماز تمام می شود، اول زنها بیرون بروند، بعد مردها، رسول خدا خوش نمی داشت که زن و مرد در حال اختلاط از مسجد بیرون روند. زیرا فتنه ها از همین اختلاط ها بر می خیزد. رسول خدا برای اینکه برخورد و اصطکاکی رخ ندهد دستور می داد مردان از وسط، و زنان از کنار کوچه یا خیابان بروند (کافی جلد 5 صفحه 518).
یک روز رسول خدا (ص) در بیرون مسجد بود. دید مردان و زنان با هم از مسجد بیرون آمدند. به زنها خطاب کرد و فرمود بهتر این است شما صبر کنید آنها بروند. شما از کنار بروید و آنها از وسط (سنن ابوداود جلد 2 صفحه 658). فقهاء به همین مناسبت فتوا می دهند که اختلاط مردان و زنان مکروه است. مرحوم آیت الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (ره) در عروة الوثقی فصل اول مسأله 49 می گوید: "یکره اختلاط الرجال بالنساء الا للعجائز؛ یعنی مختلط شدن مردان و زنان مکروه است مگر در مورد پیر زنان".
راستی اگر کسی بیمار دل نباشد تصدیق می کند که راه اسلام راه معتدل و متعادلی است. اسلام در عین اینکه نهایت مراقبت را برای پاکی روابط جنسی به عمل آورده است، هیچگونه مانعی برای بروز استعدادهای انسانی زن به وجود نیاورده است بلکه کاری کرده است که اگر این برنامه دور از هر افراط و تفریطی اجرا شود، هم روحیه ها سالم می ماند، و هم روابط خانواده ها صمیمی تر و جدی تر می گردد، و هم محیط اجتماع برای فعالیت صحیح مرد و زن آماده تر می شود.

منـابـع

مرتضی مطهری- مسئله حجاب- صفحه 215-213

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد