وسوسه های شیطان محک جدائی خوبی ها از زشتی ها

فارسی 5050 نمایش |

وسوسه شیطان برای امتحان است که افراد پاک را از افراد آلوده جدا کند و ایمان مستقر از ایمان مستودع جدا شود و کلم طیب بسوی پروردگار بالا رود. در سوره حشر می فرماید: «کمثل الشیطـ'ن إذ قال للاءنسـ'ن اکفر فلما کفر قال إنی بریء منک إنی أخاف الله رب العـ'لمین»؛ «مثل شیطان که به انسان می گوید: به خدای خود کافر شو، انسان چون به دستور او رفتار نموده و به خدا کافر می شود، به انسان می گوید: من از تو بیزارم چون تو به خدای خود کافر شدی ولی من به خدا ایمان دارم و از پروردگار و رب العالمین ترس دارم» (حشر/ 16) شیطان هایی را که خدا آفریده، محک هایی هستند برای تمیز آلوده از پاک و بنابراین عبث خلق نشده اند و پروردگار روی مصلحت آنها را آفریده است. شیطان موجودی است که جدا می کند خبیث را از طیب. تمام مردم از سعید و شقی می خواهند بسوی خدا بروند و در مقام امن بیارمند، فاسق و عادل، مؤمن و کافر، مراعات کننده حق مردم و متجاوز و متجاسر به حقوق آدمیان، همه و همه اشتها دارند در مقام صدیقین سکنی گزینند. شیطان امتحان می کند و با محک خاص خود مردم را از هم جدا، اشقیا را از سعداء جدا می نماید. آن کسانی که اهل خدا هستند هر چه آنها را به اباطیل دعوت کند، نمی پذیرند و گول نمی خورند و آن کسانی که ایمانشان ریشه دار نیست بلکه سطحی و تقلیدی است، زود بر می گردند و فریب ابلیس پر تلبیس در دلشان جا باز می کند.
پس شیطان مأموریست از جانب خدا موظف به وظیفه خود، عینا مانند آن جرقه ایست که آب را تحلیل و تجزیه می کند و آن را به دو ماده تقسیم و جدا می سازد. شیطان هم پس از انجام مأموریت و فریفتن مردم سطحی مذهب، به آنها لبخند می زند و می گوید: خوب شما را در دام نهادم و باطن شما را ظاهر کردم و آلودگی ها و عفونت های مخفیه شما را آشکار نمودم. آری شیطان در وهله اول بیزاری خود را به انسان ابراز نمی دارد، چون که در این صورت انسان گول او را نمی خورد، بلکه به انسان در باغ سبز نشان می دهد و اخلاق و فضایل و معنویت و طهارت فکر و عدالت و عبودیت خدا را بی ارج و بی مقدار جلوه می دهد و وقتی انسان را فریفت، در آن هنگام می گوید: ای بنده بی بند و بار و ای فرد غیر مسئول و غیر متعهد و ای انسان بی وجدان و کوتاه از رتبه انسان! تو انسان بودی و دارای مقام و شرف انسانیت، گول من شیطان را خوردی و به خدای مهربان و حی و علیم و قدیر که تو را از عدم به وجود آورده و با دست مهر خود پرورش داده است کافر شدی! و موجودات وهمیه و اعتباریه را خدای خود پنداشتی و محور اصالت خود را بر آن نهادی! برو، جای تو دوزخ: محل کافران است. ولی «المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکه العواصف»؛ مؤمن با دلی قوی و عزمی متین نظر به عالم ابدیت دوخته و ابدا از وساوس شیطان تزلزل در او راه نمی یابد و مانند کوه راسخ از طوفان های شدید واهمه نمی کند.
در "تفسیر عیاشی" از صفوان بن مهران از حضرت امام صادق علیه السلام روایت می کند که حضرت می فرماید: «هر کدام از اولیای ما که بخواهد جان بسپارد، شیطان از طرف راست و از طرف چپ او می آید تا آنکه او را از عقیده و مذهب خود که ولایت است باز دارد، ولی خداوند نمی گذارد که وسوسه های او در آن دوست و ولی ما اثری بگذارد و اینست معنی آیه قرآن که: «خداوند ثابت می دارد به گفتار ثابت، که همان توحید و ولایت است، افرادی را که ایمان آورده اند، در زندگی دنیا و در آخرت». مراد حضرت از طرف راست، همان جنبه های ایمانی و معنوی است و از طرف چپ، جنبه های مادی و دنیوی؛ یعنی شیطان از هر دو جنبه وارد می شود و از راه خدا و از راه مادیت وسوسه می کند و بنابراین، گفتار او که می گوید: «ثم لا تینهم من بین أیدیهم و من خلفهم و عن أیمـ'نهم و عن شمآئلهم و لا تجد أکثرهم شـ'کرین»؛ «آن گاه که از پیش روی و پشت سرشان و از طرف راست و چپشان به سراغ آنها می آیم و اکثرشان را سپاسگزار نخواهی یافت» (اعراف/17) نیز مراد از جانب یمین و جانب شمال، همین معنی خواهد بود.
کسانی که ایمان آورده اند و توحید عملی را که همان ولایت است، در وجود خود راه داده اند، خدا و پیغمبر و ائمه نگهدار آنها هستند و لذا انسان باید پیوسته متکی و امیدوار باشد و هیچ گاه یأس در وجود او راه نیابد و اگر احیانا گناهی از او سر زند، آن گناه را به توبه پاک کند و نگذارد که اثر آن گناه به باطن سرایت کند. اگر مخالفت امر خدا کرد زود تدارک کند، اگر کسی را رنجاند، زود از او معذرت طلبد، اگر مال کسی را برد، زود بپردازد، اگر در حق کسی اجحاف کرد، زود تدارک کند و همچنین هر لغزشی از او سر زد، زود تلافی کند و نگذارد که گناهان یکی به روی دیگری انباشته و متراکم گردد و از ظاهر به باطن نفوذ کند و باطن را آلوده سازد، که در آن صورت کار مشکل است.

منـابـع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی جلد 2- صفحه 126-130

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد