یوحنا ابن حیلان

English فارسی 4752 نمایش |

یوحنا ابن حیلان، یکی از مسیحیان نسطوری است. او در سال 295 هـ ق از مرو به بغداد آمد. در آن زمان ابونصر فارابی یکی از مشهورترین حکیمان و دانشمندان اسلامی، که 36 سال داشت، ظاهرا در مرو نزد یوحنا فلسفه را تعلیم گرفت. یوحنا از یک مکتب فلسفی اسکندرانی بود که پس از فتوحات اسلامی، در انطاکیه مستقر شد و از آنجا به حران و مرو رفت.

منـابـع

دائرةالمعارف فارسی ج2 صفحه 1820

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها