کرمان

فارسی 5461 نمایش |

کرمان یکی از استان های ایران است. استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار گرفته و پهناورترین استان ایران است.

پیشینه
نام کرمان از نام یکی از ده شاخه اصلی پارسیان که به جنوب ایران آمدند گرفته شده است. شاخه های اصلی پارسیان اینها بودند:
پاسارگادی، مارافی، کرمانی، ماسپی، پانتیالی، دروسی، دایی، مردی، دروپیکی و ساگارتی.
کرمان در زمان هخامنشیان بخشی از شهرب (ساتراپی) فارس به شمار می رفت. از شهرهای کهن این سامان سیرجان (شیرگان باستان)، بردسیر (به اردشیر باستان)، گواشیر (کرمان امروزی)، فهرج (پهره باستان) و ارگ بم و نرماشیر و جیرفت است.

شهرستان های استان کرمان
بافت، بردسیر، بم، جیرفت، راور، رفسنجان، زرند، سیرجان، شهر بابک، عنبر آباد، کرمان، کهنوج، منوجان

ویژگی های طبیعی و اقلیمی
بلندی های استان کرمان دنباله رشته کوههای مرکزی ایران است که از چین خوردگی های آتش فشانی آذربایجان آغاز می شود و تا بلوچستان امتداد می یابد و دنباله آن را در فلات مرکزی، حوزه های پست داخلی و کویر چندین بار قطع می کنند.
تنوع آب و هوایی استان کرمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی در خور توجه است. در نتیجه این شرایط اقلیمی، در نواحی شمال، شمال غربی و مرکزی آب و هوا خشک و در جنوب و جنوب شرقی گرم و مرطوب است. بارندگیهای ۳۰-۶۰ میلی متری دشت نرماشیر و شهداد و ۲۵۰-۴۰۰ میلی متری کوههای ده بکری و جبال بارز، خود گویای مناطق اکولوژیک متفاوت در این استان است. رژیم بارندگی اغلب به صورت باران است و در محدوده آبان ماه تا اردیبهشت ماه قرار دارد و از بادهای غربی و شمال غربی منطقه تغذیه می شود که اغلب موسمی و خشک است و به دلیل در برداشتن انبوه خاک و شن رطوبت نسبی هوا را تقلیل می دهد. شهداد که در کویر لوت قرار گرفته از کانون های فرآوردن مرکبات در ایران است.

باغ های پسته رفسنجان، نخلستان های بم، موزستان های جیرفت همه از کشتگاه های بزرگ ایرانند. مس سرچشمه، مناطق آزاد سیرجان و بم و شهر کرمان هم از مناطق صنعتی این استانند. جیرفت را بخاطر آب و هوای گرمسیری و آب فراوانش، هندوستان ایران نامیده اند. جیر در گویش بومی آنجا یعنی زیر و جیرفت یعنی زیر افت، زیرا منطقه جیرفت در زیر کوه های بلند پارچ (جبال بارز) افتاده است.

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری
براساس آخرین تقسمات کشوری، استان کرمان دارای ۱۱ شهرستان، ۷ شهر و ۳۱ بخش است. شهرستان های آن عبارت اند از: بافت، بردسیر، بم، جیرفت، رفسنجان، زرند، سیرجان، شهربابک، کرمان، کوهبنان، و کهنوج.

منـابـع

ویکی پدیا

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها