ضرغامة ابن مالک تغلبی (تَغْلَبی)

فارسی 4789 نمایش |

او از شیعیان کوفه بود و منسوب به قبیله ی تغلب بن وائل از قبایل عدنانی! ضرغامه در کوفه با مسلم بن عقیل، فرستاده و نماینده ی امام حسین (ع) بیعت کرد، اما چون کوفیان به مسلم خیانت کردند و او را به شهادت رساندند، ضرغامه گریخت تا سرانجام توانست وارد لشگر عمر سعد شده و همراه آنان به کربلا برود و در آنجا عنان اسبش را به سوی حسین (ع) برگرداند و به یاران امام حسین (ع) بپیوندد. ظاهرا پیوستنش به لشگر عمر سعد برای رد گم کردن بوده است. ضرغام در کربلا، در روز عاشورا بعد از کسب اجازه از امام به میدان جنگ رفت و بعد از نماز ظهر در مقابل دیدگان امام آنقدر مبارزه ی تن به تن کرد تا شهید شد. برخی نیز شهادت او را در یورش اولیه و همه جانبه ی لشگر عمر سعد در صبح عاشورا می دانند.

توضیح:
(1) نام او در برخی از کتب تاریخی و مقاتل و نیز در زیارت ناحیه مقدسه ذکر نشده است.
(2) ضرغام به معنای شیر بیشه است.

منـابـع

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت‌

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها