مسعود ابن حجاج تیمی

فارسی 5189 نمایش |

شهادت پدر و پسر
از شیعیان و شجاعان معروف شهر کوفه بود و از قبیله ی تیم که در جنگ ها و غزوه ها رشادت ها و شجاعت های زیادی از خود نشان داد. مسعود بن حجاج تیمی (تمیمی) همراه با پسرش، عبدالرحمان در جریان قیام امام حسین (ع) مدتی قبل از واقعه عاشورا به همراه لشگر عمر بن سعد، شاید برای رد گم کردن، از شهر کوفه خارج شد و در کربلا خدمت امام حسین (ع) رسید. برخی مورخان می گویند وقتی او در سپاه عمر بن سعد، دید عمر بن سعد پیشنهاد امام (ع) را مبنی بر اینکه اجازه دهد کاروان حسینی به راه خودش برود یا بازگردد نپذیرفت و جنگ با آن حضرت قطعی شد، به سپاه حسینی پیوست و وفاداری خود را به امام اعلام کرد و در رکاب آن حضرت باقی ماند! به نقل مورخان، روز عاشورا در اولین یورش لشگر عمر سعد، مسعود که جزو نیروهای سواره ی امام بود، آنقدر بی پروا و دلیرانه جنگید تا به شهادت رسید.

منـابـع

موسوعة الامام الحسین

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

دائرة المعارف تشیع به نقل از: اعیان الشیعه، فرسان الهیجاء، قاموس الرجال

شیخ عباس قمی- منتهی الامال

شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها