حاج آقا سید صدرا کوه پایه ای

English فارسی 12668 نمایش |

حاج آقا سید صدرای کوه پایه ای یا (کوپایی) اصفهانی، حکیم و فیلسوف مقیم مدرسه صدرا اصفهان و بسیار زاهد بود و از دنیا و مافیها، دور بود. (چهارشنبه 1/11/ 1331 خ-/ 1301 ق)
او از شاگردان شیخ احمد شیرازی شانه ساز که از شاگردان حکیم سبزواری بود، می باشد و نیز شاگرد آقا شیخ عبدالصمد سبزواری که از شاگردان میرزای جلوه در نجف بود، می باشد. در مدرسه صدر اصفهان 20 دوره شرح منظومه را تدریس کرد، همچنین شرح تجرید و تفسیر صدرالمتالهین و اسفار را تدریس می نمود و بعد از درگذشت آشیخ محمد حکیم خراسانی معروف به "آقا شیخ محمد حکیم" در اصفهان، در مدرسه صدر دو نفر بودند که چراغ راه او را روشن نگه می داشتند که یکی همین حاج آقا صدر کوه پایی و دیگری شیخ محمود مفید اصفهانی بود که با رحلت این دو بزرگوار تقریبا این چراغ چهار صد ساله، خاموش شد. حاج آقا صدرا، از جمله افرادی بود که در زمان حیات "میرزا مهدی آشتیانی" به اتفاق چند نفر دیگر، از آن بزرگمرد خواستند که در اصفهان بمانند و همان مدرسه صدر را با نفوذ خود و به کمک اقوام خود از جمله "میرزا هاشم آشتیانی" از تصرف دولت در آورند. از اساتید دیگر حاج آقا صدرا، آقا میرزا حسن کرمانشاهی و آقا سید حسین بادکوبی هستند.
از جمله شاگردان او، حاج شیخ احمد شیخ الاسلام، و فضل الله ضیاء نور اصفهانی می باشند. گویند در شبی که این بزرگوار به مجلس فاتحه سید الفقهاء (آقا سید محمد الحجه کوه کمری) رفت، به جمعی از دوستان که آنجا بودند گفت: «فردا نوبت من است» و همان هم شد، فردای آن شب از دنیا رحلت نمود.

آثار
شرق الحکمه فی شروح الاسفار.
منظومه حاوی بر مباحث امور عامه و جواهر و اعراض و الهی بالمعنی الاخص به تفصیل.

منـابـع

منوچهر صدوقی- تاریخ حکما و عرفای متاخر- صفحه 183 و 437 و 390

سیدجلال الدین آشتیانی- چهره های درخشان- صفحه 390

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها