منابع تعدادی از احادیث مربوط به حضرت مهدی علیه السلام

فارسی 3297 نمایش |

منابع حدیثی درباره ظهور دولت حقه به امامت کبرای حضرت مهدی (ع) چه در مأخذهای شیعه و چه در مأخذهای اهل سنت فوق تواتر است یعنی: این احادیث به اندازه ای فراوان است که محال است چنین احادیثی از پیامبر اکرم و دیگر حجت های الهی صادر نشه باشد در این خصوص می توان به گفتار عبدالرحمن بن خلدون مراجعه کرد: «الفصل الثانی و الخشون فی امر الفاطمی و ما یذهب الیه الناس فی شانه و کشف الغطاء عن ذلک اعلم ان فی المشهور بین الکافه من اهل الاسلام علی ممر الاعصار انه لا بد فی آخر الزمان من ظهور رجل من اهل البیت یزید الدین و یظهر العدل و یتنعه المسلمون و ستولی علی الممالک الاسلامیه و یسمی بالمهدی؛ فصل پنجاه و دو، در امر فاطمی و آن چه که مردم درباره او معتقدند و برداشتن پرده از روی این امر بدان که مشهور میان عموم مسلمین در گذرگاه دوران های تاریخ این است که گریزی از ظهور مردی در آخرالزمان از اهل بیت پیامبر اکرم نیست (ظهور چنین پیشوایی الهی حتمی است). او دین را تایید می کند و عدالت را آشکار می سازد و گسترش می دهد و مسلمانان از او پیروی می کنند و بر همه کشورهای اسلامی مسلط می شود و مهدی نام اوست.»
ابن خلدون با این اعتراف بسیار صریح مسائلی را بر خلاف این اجماع و اتفاق نظر همه علما ارباب حدیث مطرح می نماید. ما اگر درست تحلیل کنیم، خواهیم دید نوع تفکر ابن خلدون در چنین مسئله قطعی از همان منطق توجیهی سرچشمه می گیرد که او درباره خاندان عصمت داشته است.
به هر حال بنا به تحقیق و تتبع بسیار ارزشمند آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی در کتاب پرمحتوای منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر تعداد احادیث مربوط به حضرت مهدی (ع) تجاوز از صدها حدیث است. ما در این جا عناوین و تعداد احادیثی را که ایشان در این کتاب آورده اند مطرح می نماییم.

فصل اول- باب اول
بر احادیثی که دلالت می کنند به این که امامان دوازده نفرند: 271 حدیث.
باب دوم، عدد امامان مطابق تعداد نقبای بنی اسرائیل است: 40 حدیث. باب سوم، ائمه دوازه نفر و اولین آن امامان امیرالمؤمنین علی (ع) و حضرت مهدی (ع) یکی از آنان است: 133 حدیث.
باب چهارم، ائمه دوازه دنفر و اول آنان علی (ع) و آخر آنان حضرت مهدی (ع) است: 91 حدیث
باب پنجم، دوازده نفر بودن ائمه که آخر آنان حضرت مهدی (ع) است: 94 حدیث.
باب ششم، ائمه دوازده نفرند و نه نفر آنان اولاد امام حسین (ع) هستند و در بعضی از آنها تصریح شده است که حضرت مهدی (ع) از جمله آنان است: 120 حدیث.
باب هفتم، ائمه دوازده نفرند و نه نفر از آنها از اولاد امام حسین (ع) و امام نهم از آنان قائم آنان می باشد: 107 حدیث.
باب هشتم، امامان دوازده نفر تعیین شده و نام های آنان مشخص است: 50 حدیث.

فصل دوم
درباره احادیثی که ظهور حضرت مهدی (ع) و نام ها و اوصاف و خواص و شمایل و بشارت به او را مطرح می نمایند:
باب اول ظهور و خروج آن حضرت: 657 حدیث.
باب دوم، حضرت مهدی (ع) از عترت و اهل بیت و نسل پیامبر اکرم (ص) است: 389 حدیث.
باب سوم، نام و کنیه آن حضرت نام و کنیه پیامبر اکرم است: 48 حدیث.
باب چهارم، شمایل آن حضرت: 21 حدیث.
باب پنجم، آن حضرت از اولاد امیرالمؤمنین (ع) است: 214 حدیث.
باب ششم، ائمه دوازده نفرند و نه نفر آنان اولاد امام حسین (ع) و امام نهم از آنان قائم و مهدی آنان می باشد: 107 حدیث. باب ششم، آن حضرت از اولاد فاطمه (س) است: 192 حدیث.
باب هفتم، آن حضرت از اولاد سبطین (امام حسن و امام حسین ع) است: 107 حدیث.
باب هشتم آن حضرت از فرزندان امام حسین (ع) است: 185 حدیث. باب هشتم، امامان دوازده نفر تعیین شده و نام های آنان مشخص است: 50 حدیث.
باب هنم، آن حضرت از ائمه نه گانه از اولاد امام حسین (ع) است: 160 حدیث.
باب دهم او نهمین از اولاد امام حسین (ع) است: 148 حدیث
باب یازدهم او از اولاد علی بن الحسین امام زین العابدین (ع) است: 185 حدیث.
باب دوازدهم او هفتمین فرزند از اولاد امام محمد باقر (ع) است: 103 حدیث
باب سیزدهم او از اولاد امام صادق جعفر بن محمد (ع) است: 103 حدیث.
باب چهاردهم، او ششمین فرزند از اولاد امام صادق (ع) است: 99 حدیث.
باب پانزدهم، او از نسل حضرت موسی بن جعفر امام هفتم است: 101 حدیث.
باب شانزدهم او پنجمین فرزند از اولاد حضرت موسی بن جعفر (ع) امام هفتم است: 98 حدیث
باب هفدهم او چهارمین فرزند از اولاد امام علی بن موسی الرضا (ع) است: 95 حدیث.
باب هجدهم او سومین فرزند از اولاد امام محمد بن علی الرضا (ع) است: 60 حدیث.
باب نوزدهم، او از اولاد امام علی بن محمد بن علی بن موسی الرضا (ع) است: 90 حدیث.
باب بیستم، او جانشین جانشین امام علی النقی و فرزند ابومحمد الحسن (ع) است: 146 حدیث.
باب بیستم و یکم، نام پدر او حسن (ع) است: 147 حدیث.
باب بیست و دوم او فرزند سرور کنیزان و بهترین آنان است: 9 حدیث
باب بیست و سوم هنگامی که سه اسم پشت سر هم آمدند (محمد بن علی و حسن) چهارم آنان حضرت قائم (ع) است: 2 حدیث
باب بیست و چهارم او دوازدهمین و خاتم امامان است: 136 حدیث
باب بیست و پنجم اوست که زمین را از قسط و عدل پر خواهد کرد بعد از آن که با ظلم و جور پر بوده است: 123 حدیث
باب بیست و ششم برای او دو غیبت است که یکی از دیگری کوتاه تر است: 10 حدیث
باب بیست و هفتم برای او غیبت طولانی است تا آن گاه که خدا اجازه خروج او را بدهد: 91 حدیث
باب بیست و هشتم علت غیبت آن حضرت: 7 حدیث
باب بیست و نهم در برخی از فواید وجود آن حضرت و بهره مند بودن مردم از او در دوران غیبت و تصرف او در امور: 7 حدیث
باب سی ام، او دارای عمر طلانی است: 318 حدیث
باب سی و یکم او چهره جوان دارد و با مرور سالیان پیر نمی شود 8 حدیث
باب سی و دوم ولادت آن حضرت مخفی بوده است: 4 حدیث
باب سی و سوم بیعت هیچ کس در گردن او نیست: 10 حدیث
باب سی و چهارم او دشمنان خدا را می کشد و زمین را از شرک و هرگونه جرم و ظلم و سلطه جباران پاک می کند و برای تاویل می جنگد همان گونه که رسول خدا (ص) برای تنزیل قرآن جنگید: 19 حدیث
باب سی و پنجم اوست که امر خدا را اعلان و دین او را اظهار می نماید او با یاری خداوندی تایید می شود به وسیله فرشتگان الهی پیروز می شود اسلام را بر روی زمین گسترش می دهد بر آن مسلط می شود و خدا زمین را به وسیله او احیاء می کند پس از آن که زمین مرده باشد: 7 حدیث
باب سی و ششم، او مردم را به هدایت و قرآن و سنت بر می گرداند: 15 حدیث
باب سی و هفتم او از دشمنان خدا رسول او و ائمه (ع) انتقام می کشد: 4 حدیث
باب سی و هشتم در آن حضرت سنت هایی از پیامبران است که از آن جمله غیبت است: 23 حدیث
باب سی و نهم او با شمشیر قیام می کند و قیام او برای کسی که پیش از آن ایمان نیاورده است سودی نمی بخشد: 7 حدیث
باب چهلم همه مردم به او تسلیم می شوند: 1 حدیث
باب چهل و یکم سیرت (رفتار) آن حضرت: 30 حدیث
باب چهل و دوم زهد آن حضرت: 4 حدیث
باب چهل و سوم کمال عدالت و عدالت گستری و امنیت در حکومت او: 7 حدیث
باب چهل و چهارم علم آن حضرت: 5 حدیث
باب چهل و پنجم جود و سخای آن حضرت و کیفیت تقسیم مال: 13 حدیث
باب چهل و ششم خداوند متعال برای اتمام حجت بر دشمنان معجزات پیامبران را با دست او آشکار می کند و میراث های پیامبران با اوست: 5 حدیث
باب چهل و هفتم آن حضرت ظهور نمی کند مگر پس از امتحان شدید و قرار گرفتن مردم با ایمان در تنگی ها و بلاهای بزرگ: 24 حدیث
باب چهل و هشتم حضرت عیسی بن مریم (ع) به او اقتدا می کند: 8 حدیث
باب چهل و نهم صاحب پرچم او و آن چه که بر آن پرچم نوشته شده است: 6 حدیث
در کتاب منتخب الاثر موضوعات مربوط به حضرت مهدی (ع) از فصل سوم تا فصل دهم که هر یک شامل ابوابی است مطرح شده است و هر باب متشکل از احادیثی متعدد است:

فصل سوم
باب اول، 214 حدیث باب دوم، 9 حدیث باب سوم، 19 حدیث

فصل چهارم
باب اول، 25 حدیث باب دوم، 27 حدیث باب سوم 22 حدیث

فصل پنجم
باب اول 12 حدیث باب دوم 13 حدیث

فصل ششم
باب اول 12 حدیث باب دوم 37 حدیث باب سوم 29 حدیث باب چهارم 27 حدیث باب پنجم 23 حدیث باب ششم 38 حدیث باب هفتم 12 حدیث باب هشتم 7 حدیث باب نهم 7 حدیث باب دهم 17 حدیث باب یازدهم 11 حدیث

فصل هفتم
باب اول 12 حدیث باب دوم 7 حدیث باب سوم 10 حدیث باب چهارم 12 حدیث باب پنجم 25 حدیث باب ششم 2 حدیث باب هفتم 129 حدیث باب هشتم 30 حدیث باب نهم 6 حدیث باب هفتم 129 حدیث باب یازدهم 5 حدیث باب دوازدهم 7 حدیث

فصل هشتم
باب اول 14 حدیث باب دوم 4 حدیث

فصل نهم
باب اول 18 حدیث باب دوم 4 حدیث باب سوم 7 حدیث

فصل دهم
باب اول 9 حدیث باب دوم 23 حدیث باب سوم 54 حدیث باب چهارم 10 حدیث باب پنجم 23 حدیث باب ششم 6 حدیث باب هفتم 13 حدیث.

منـابـع

محمدتقی جعفری- امید و انتظار- صفحه 61- 68

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها