نمونه ای از کتب اهل سنت در ذکر مناقب حضرت مهدی علیه السلام

فارسی 6811 نمایش |

شماری از کتابهای اهل سنت که در آنها مناقب و مسائل مربوط به حضرت حجت بن الحسن المهدی (ع) ذکر شده است:
1- صحیح: محمد بن اسماعیل بخاری.
2- صحیح: مسلم بن حجاج نیشابوری.
3- صحیح: ابوعیسی ترمذی.
4- سنن (صحیح): احمد بن شعیب نسائی.
5- سنن: ابوداود سجستانی.
6- سنن: ابن ماجه قزوینی.
7- شرح السنه: حافظ فراء بغوی.
8- جامع الاصول: مجدالدین ابن اثیر.
9- جواهرالعقدین: نورالدین سمهودی.
10- کنوزالحائق: زین الدین مناوی.
11- المستدرک علی الصحیحین: حاکم نیشابوری.
12- مسند: احمد حنبل شیبانی.
13- موالید أهل البیت: ابن الخشاب.
14- الفتوحات الاسلامیه: احمد زینی دحلان.
15- الصواعق: ابن حجر هیثمی مکی.
16- عقائد الأکابر: شیخ عبدالرحمان دشتی.
17- روضة الأحباب: عطاء الله غیاث الدین.
18- فصل الخطاب: محمد بن محمد بخاری.
19- الحدیث المتسلسل: احمد بن ابراهیم بلاذری.
20- مراة الاسرار: عبدالرحمن عارف دهلوی.

منـابـع

محمدرضا حکیمی- نان و کتاب- صفحه 100-102

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد