کتابهای اهل سنت ویژه حضرت مهدی عجل الله

فارسی 4001 نمایش |

در فرهنگ پهناور اسلامی، مسئله ای وجود دارد، که بسیار شایان توجه است. آن مسئله این است که عالمان اهل سنت، به این اندازه، درباره مهدی (ع)، بسنده نکرده اند که در کتابهای گوناگون خود، احادیث مربوط به مهدی را بیاورند، و اسناد آن احادیث را ضبط کنند، و مسائل و سخنانی در این باره بنگارند، و فصلهایی چند در این موضوع بنویسند، و چامه ها و چکامه هایی در مناقب مهدی، و آرزوی دولت او، توسل به ذیل عنایات او بسرایند، و حتی عارفان ایشان به خصوصیاتی چند از «امر مهدی» اشاره کنند، و پیشگوییهایی درباره ظهور او ابراز دارند، عالمان اهل سنت، به این امور بسنده نکرده اند، بلکه -همانند عالمان شیعه- کتابهایی چند، خاص مهدی و ویژه احوال او، تالیف کرده اند. و اگر کسی از میان آنان درباره مهدی و احادیث مهدی، نظر مخالف داده است، این مخالفت را، مخالفت با سنت و حدیث و تعالیم پیامبر دانسته اند، و این نادرست گویی را برنتابیده اند، و در رد او کتاب نوشته اند، و صحبت احادیث مربوط به مهدی، و صحت امر مهدی را، اثبات کرده اند.
این مسئله در فرهنگ، و در تاریخ تالیفات مسلمین، بسیار جالب توجه است، و بسیار مهم است، و هم برای شیعه، و هم برای خود اهل سنت. وسعت دامنه این تالیفات قطعیت امر مهدی (ع) را در اسلام، به خوبی می رساند. و نیز می فهماند که مهدی، همان امامی است که با آن همه نشانه ها در خودش، و آن همه علامات و علائم پیش از ظهور، و مقارن ظهور، و پس از ظهورش، مشخص و معین شده است. اکنون شماری از این کتابها را در زیر می آوریم:
اینک 20 کتاب از آنها:
1- أخبار المهدی: حماد بن یعقوب.
2- الإذاعه، لما کان و یکون بین یدی الساعه: ابوالطیب بن ابی احمد الحسینی
3- البرهان فیما جاء فی صاحب الزمان: علی متقی هندی (صاحب «کـنزالعمال»)
4- البیان فی أخبار صاحب الزمان: حافظ گنجی شافعی.
5- البیان فی أخبار صاحب الزمان: محمود بن محمد نوافلی
6- تحدیق النظر فی أخبار الإمام المنتظر: محمد بن عبدالعزیز بن مانع (از علمای نجد – قرن چهاردهم).
7- تلخیص البیان، فی علامات مهدی آخر الزمان: ابن کمال پاشای حنفی.
8- التوضیح فی تواتر ماجاء فی المنتظر و الدجال و المسیح: قاضی محمد شرکانی.
9- الرد علی من حکم و قضی، أن المهدی الموعود جاء و مضی: ملاعلی قاری حنفی.
10- العرف الوردی، فی شرح القطر الشهدی، فی أوصاف المهدی: محمد بن احمد حسینی بلبیسی.
11- عقد الدرر، فی أخبار المهدی المنتظر: یوسف بن یحیی مقدسی سلمی.
12- علامات المهدی: حافظ جلال الدین سیوطی.
13- فوائد الفکر، فی المهدی المنتظر: شیخ مرعی بن یوسف کرمی مقدسی.
14- القطر الشهدی، فی أوصاف المهدی (منظوم): شهاب الدین احمد حلوانی.
15- القول المختصر، فی علامات المهدی المنتظر: ابن حجر هیثمی مکی.
16- القول المختصر، فی علامات المهدی المنتظر: جمال الدین مقدسی.
17- المهدی: شمس الدین، ابم قـیم الجوزیه.
18- النجم الثاقب، فی بیان أن المهدی من أولاد علی بن أبی طالب.
19- نعت المهدی: حافظ ابونعیم اصفهانی
20- الهدایه الندایه، للأمة المحمدیه فی فضل الذات المهدیه: شیخ مصطفی بکری.

منـابـع

محمدرضا حکیمی- نان و کتاب- صفحه 102-103

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد