بعضی از کتب اهل سنت درباره قطعی بودن ظهور امام زمان علیه السلام

فارسی 6479 نمایش |

کتابهایی در 50 سال اخیر، به وسیله عالمان و فاضلان شیعه، درباره «مهدی و مهدیت» نوشته شده است، و در این کتابها مدارک بیشماری از اهل سنت معرفی گشته است، و نام کتابهای فراوانی آمده، و از آنها احادیث بسیار نقل شده است، اینک شماری از کتابهای اهل سنت را، که درآنها احادیث مربوط به مهدی (ع) نقل شده است، و سخن درباره مهدی (ع) رفته و قطعی بودن امر مهدی یادگشته است، می آوریم:
1-الرساله- محمد بن ادریس شافعی- درگذشته: 204 هـ. ق
2-مسند- احمد حنبل شیبانی - درگذشته: 241
3-صحیح- محمد بن اسماعیل بخاری، درگذشته: 256
4-صحیح- مسلم بن ححاج نیشابوری، درگذشته: 261
5-سنن- ابن ماجه قزوینی، درگذشته:273
6-سنن- ابوداود سجستانی، درگذشته: 275
7- جامع- ابوعیسی ترمذی، درگذشته: 279
8-حدیث الولایه- محمدبن جریر طبری، درگذشته: 310
9-مستدرک الصحیحین، حاکم نیشابوری، درگذشته: 405
10-شعب الایمان- ابوبکر بیهقی، درگذشته: 458
11-الاستیعاب- ابن عبدالبر قرطبی، درگذشته: 463
12- تاریخ بغداد- ابوبکر خطیب بغدادی، درگذشته: 463
13-مصابیح السنه- ابومحمد فراء بغوی، درگذشته:516
14- کشف الاسرار- رشیدالدین میبدی، بعد از 520
15-تاریخ موالید الائمه- ابومحمد ابن الخشاب، درگذشته: 567
16-مفاتیح الغیب- فخرالدین رازی، درگذشته:606
17-جامع الاصول- مجدالدین ابن اثیر، درگذشته: 606
18-معجم البلدان- یاقوت حموی، درگذشته: 626
19-فتوحات مکیه- محیی الدین ابن عربی، درگذشته: 638
20-عنقاء المفرب- محیی الدین ابن عربی، درگذشته: 638
21-مطالب السوول- ابن طلحه شافعی، درگذشته: 652
22-تذکره خواص الامه- سبط ابن الجوزی، درگذشته:654
23- شرح نهج البلاغه- ابن ابی الحدید مدائنی، درگذشته:655
24-فرائد السمطین- شیخ الاسلام حمویئی، درگذشته:722
25-شرح الدائره - صلاح الدین صفدی، درگذشته:764
26-فصل الخطاب- خواجه پارسای بخاری، درگذشته:822
27-الفصول المهمه- ابن صباغ مالکی، درگذشته:855
28-جواهر العقدین- نورالدین سمهودی، درگذشته:911
29-الجامع الصغیر- جلال الدین سیوطی، درگذشته:911
30-الیواقیت والجواهر- عبدالوهاب شعرانی، درگذشته:973
31-الصواعقس المحرقه- ابن حجر هیثمی، درگذشته:974
32-روضه الاحباب- جمال الدین شیرازی، درگذشته:1000
33-کنوز الحقائق- زین الدین مناوی، درگذشته:1031
34-السیره الحلبیه- نورالدین علی حلبی، درگذشته:1044
35-لوامع الانوار البهیه- شیخ محمد سفارینی، درگذشته:1188
36-اسعاف الرغبین- ابوالعرافان صبان، درگذشته:1206
37-ینابیع الموده- خواجه کلان قندوزی، درگذشته:1293
38-الفتوحات الاسلامیه- احمد زینی دحلان، درگذشته:1304
39-المنار- شیخ محمد عبده، درگذشته:1323
40- مذاهب الاسلامیین- دکتر عبدالرحمن بدوی معاصر.

منـابـع

محمدرضا حکیمی- خورشید مغرب- صفحه 61- 63

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها