مسأله ظهور حضرت مهدی علیه السلام نزد اهل تسنن

English فارسی 6268 نمایش |

اگر می خواهید بفهمید که مسئله ظهور امام مهدی (ع) منحصر به شیعه نیست، ببینید آیا مدعیان مهدودیت فقط در میان شیعه زیاد بوده اند و در میان اهل تسنن نبوده اند؟ می بینید مدعیان مهدویت در میان اهل تسنن هم زیاد بوده اند. یکی از آنها همین مهدی سودانی یا متمهدی سودانی است که در کمتر از یک قرن اخیر در سودان ظهور کرد و در آنجا یک جمعیتی به وجود آورد که تا همین اواخر هم بودند. اصلا این مرد که ظهور کرد، به ادعای مهدویت ظهور کرد، یعنی اینقدر اعتقاد به مهدوی در همان سرزمینهای سنی نشین وجود داشته است که زمینه را برای ادعای یک مهدی دروغین مساعد کرد.
به اتفاق علمای شیعه و اهل تسنن، این جمله از پیغمبر اکرم متواتر است. احدی در این جمله تردید ندارد که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یخرج رجل من ولدی؛ یعنی اگر فرض کنیم از دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده است، خدا آن روز را طولانی می کند تا مهدی از اولاد من ظهور بکند». مقصود این است: این قضای حتمی پروردگار است که اگر فرض کنیم از عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده است، این کار حتما باید عملی شود. این روایتی است که اهل تشیع و اهل تسنن هر دو روایت کرده اند، و در آن تردیدی نیست. پیغمبر آن روز را روشن و دوره کمال بشریت می بیند.
احوالات مهدی (ع) موعود در احادیث اهل سنت آمده است و به آن اشاره شده است از جمله:
1- "ابوداوود" در صحیح خود از "ابی طفیل" و او از امام علی (ع) نقل می کند: قال رسول الله (ص): «لو لم یبق من الدهر الا یوم لبعث الله رجلا من اهل بیتی، یملاءها قسطا و عدلا کما ملئت جورا؛ ولو یک روز هم از عمر دنیا باقی باشد، خداوند مردی را از اهل بیت من برمی انگیزد که زمین را پر از عدل و داد می کند، بعد از آنکه از ظلم و ستم پر شده باشد.» (جلد 2، صفحه 208).
2- ابوداوود ترمذی در صحیح خود از عبدالله از پیغمبر اکرم (ص) نقل می کند که فرمودند: «لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول الله ذلک الیوم حتی یبعث رجلا منی او من اهل بیتی یواطی اسمه اسمی... یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا؛ هرگاه به پایان دنیا فقط یک روز بماند، خداوند این روز را به قدری طولانی می کند، تا اینکه در این روز فردی که از فرزندان من بوده و نامش مانند من است را برمی انگیزد و زمین را از عدل و داد پر می کند بعد از آنکه از ظلم و ستم پر شده باشد». (کتاب تاج، جلد 5، صفحه343)
3- احمدبن حنبل در مسند خود از "ابوسعید خدری" نقل می کند: قال رسول الله (ص): «یملأ الارض ظلما وجورا ثم یخرج رجل من عترتی یملک سبعا اوتسعا فی ملاء الارض قسطا و عدلا؛ هنگامی فرا می رسد که زمین از ظلم و جور پر شود و در آن موقع مردی از خاندان من قیام می کند، هفت یا نه سال در روی زمین حکومت می کند و زمین را از عدل و داد پر می کند». (جلد 3، صفحه 28).
4- مسلم، ابو داوود، ابن ماجه طبرانی که از بزرگان اهل سنت هستند از ام سلمه نقل کرده اند که گوید: «رسول گرامی اسلام (ص) فرمودند: «المهدی من عترتی من ولد فاطمه؛ مهدی از خاندان من است و او از فرزندان دخترم فاطمه خواهد بود». (صواعق، صفحه 163؛ ابن ماجه، جلد 2، صفحه 1368)
5- همچنین ابوداوود در صحیح خود از ابوسعید خدری نقل می کند: «قال رسول الله (ص): المهدی منی اجلی الجبهه، اقنی الانف،یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما یملک سبع سنین؛ مهدی از ماست، او پیشانی بلند و وسط بینی اش کمی برآمدگی دارد، زمین را از عدل و داد پر کند، بعد از آنکه از ظلم و ستم پر شده باشد.» (جلد 2، صفحه 208)
6- و نیز احمد در کتاب "مسند" از پیغمبر (ص) نقل می کند که فرمودند: «ابشرکم بالمهدی یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس و الزلزال فی ملاء الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الارض یقسم المال صحاحا، فقال الرجل ماصحاحا؟ قال بالسویه بین الناس، قال و یملا الله قلوب امة محمد غنی و یسعهم عدله؛ بشارت می دهم شما را به مهدی؛ برانگیخته می شود در امت من در هنگام اختلاف مردم و زلزله ها. پس زمین را پر می کند از قسط و عدل، همانطور که از ظلم و جور پر شده باشد. از او خشنود خواهند بود، ساکنان آسمان و ساکنان زمین و اموال را صحیح تقسیم می کند. شخصی از آن حضرت پرسید: معنای تقسیم صحیح چیست؟ ایشان فرمودند: به تساوی در میان مردم و فرمودند: خداوند پر می کند قلبهای امت محمد را از بی نیازی، و عدل او (مهدی) همگان را فرا می گیرد.» (جلد 3، صفحه 37)
7- حموینی در کتاب "فرائد المسمطین" به نقل از ابن عباس و او به نقل از رسول اکرم (ص) بیان می کند: «همانا علی بن ابی طالب پیشوای امت من و جانشین پس از من بر ایشان است و از فرزندان او قائم منتظر می باشد که خداوند به او، زمین را از داد آکنده می کند، همانگونه که از ستم پر شده باشد و سوگند به آن کسی که مرا به حق، به پیامبری برانگیخت ثابت پیمانان بر امامتش در دوران غیبت او نایاب تر از گوگرد سرخ می باشد». (انتهای جلد 2)
8- عبدالرحمن سیوطی عالم بزرگ اهل سنت در کتاب "عرف الوردی فی اخبار المهدی" از پیامبر (ص) نقل می کند که فرمودند: «من انکر خروج المهدی فقد کفر؛ هر که خروج مهدی را انکار کند، کافر شده است.»
9- ابن هجر هیثمی شافعی در کتاب صواعق المحرقه گوید: «ابوالقاسم، محمد، الحجه، عمر او پس از درگذشت پدرش پنج سال بود، خداوند در همین عمر به او حکمت ربانی اعطا کرد، او را قائم منتظر گویند، اخبار متواتره رسیده است که مهدی از این امت است و عیسی از آسمان فرو خواهد آمد و پشت سر مهدی نماز خواهد خواند». (چاپ قاهره، صفحه 164)
سخن اهل سنت در این باب بسیار زیاد است و دانشمندان اهل سنت در بسیاری از کتابهایشان از این مورد مهم مطالبی را آورده اند.

منـابـع

اسحاق حموینی- فرائد المسمطین- انتهای جلد 2

احمدبن حنبل- مسند ابن حنبل- ج3 صفحه 37 و 28

مرتضی زبیدی- کتاب تاج- ج5 صفحه 343

ابوداود ترمذی- صحیح ابی داود- ج2 صفحه 208

ابن حجر هیثمی- صواعق المحرقه- صفحه 163

ابن ماجه- سنن ابن ماجه- ج2

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد