کشتی نوح و بدن فرعون دو آیه عبرت انگیز

فارسی 4731 نمایش |

در آیه 15 سوره قمر درباره کشتی نوح آمده: «و لقد ترکناها آیة فهل من مدکر؛ و به راستی آن را بر جای نهادیم تا عبرتی باشد، پس آیا پندپذیری هست؟» بعد ما همان کشتی را رها کردیم یعنی باقی گذاشتیم به عنوان یک آیت در عالم، آیا هست کسی که پند بگیرد؟ چیز عجیبی است! در مورد دو چیز است (که) در قرآن کریم این تعبیر آمده است، یعنی از این همه حوادثی که در امم گذشته بوده در مورد دو چیز قرآن مطلبی را گفته است که با عصر نزول قرآن تقریبا می شود گفت سازگار نبوده به این معنا که امر مجهولی بوده است.
یکی راجع به کشتی نوح است. قرآن می گوید ما این را باقی گذاشته ایم: «و لقد ترکناها آیة؛ یعنی از بین نرفته و معدوم نشده» و عجیب این است که در سال های اخیر این قضیه چند بار مورد تأیید واقع شده که در همان کوهی که قرآن آن را "جودی" می نامد «و استوت علی الجودی؛ و (کشتی) بر جودی قرار گرفت.» (هود/ 44) که می گویند کوه های آرارات است آثار و علایم یک کشتی (تخته هایی که وضع ساختمانش نشان می دهد که جز برای کشتی ساخته نشده اند، به تعبیر قرآن "الواح"، یعنی این چوب ها به گونه ای با یکدیگر تنظیم شده اند که جز برای کشتی این طور تنظیم نمی کنند. جدیدا هم در روسیه قسمت دیگرش پیدا شده.) بالای کوه (دیده شده است). کشتی بالای کوه که تناسب ندارد، کشتی را در قعر دریا باید پیدا کنند نه بالای کوه، در آنجا پیدا شده که این جز با همین مطلبی که در کتب مذهبی آمده است یعنی داستان نوح و کشتی که آب آنقدر باشد که روی آن کوه کوتاه را بگیرد به طوری که کشتی روی کوه فرود بیاید (سازگار نیست)، و حتی در روزنامه ها نوشتند که شاید این همان کشتی نوحی است که می گویند.
آقای طباطبایی در یکی از جلدهای تفسیر المیزان این مطلب را (نقل کرده اند). اتفاقا ایشان می گفت که من وقتی داشتم تفسیر آیات مربوط به حضرت نوح در سوره هود را می نوشتم، به همین جا برخورد کرده بودم که روزنامه ها این جریان را نوشتند، همانجا آن را درج کردم.
و دیگر در موضوع فرعون است که دارد: «فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلقک آیة؛ ما امروز بدنت را (از آب) می رهانیم تا عبرت آیندگان شوی.» (یونس/ 92)، که بعد همان را پیدا کردند، غیر از آن مومیایی هایی که خودشان قبلا مومیایی کرده بودند. غرض این که آن فرعون هلاک شده موسی هم بدنش باقی است.
همین قدر اجمالا می دانم که این را هم بعضی همین اواخر نوشتند.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 5- صفحه 224-225

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها