بررسی مختصر آغاز اسلام آوردن ایرانیان

فارسی 4584 نمایش |

طبق گواهی تاریخ، پیامبر اکرم (ص) چند سال پس از هجرت، نامه هایی را به سران کشورهای جهان از جمله ایران نوشتند. نامه آن حضرت به پادشاه وقت یعنی خسرو پرویز، با برخورد اهانت آمیز پاره کردن آن، روبرو شد. این خود نشانه فسادی بود که در دستگاه حکومتی ایران راه یافته بود، هیچ شخصیت دیگر از پادشاهان و حکام و امپراطوران چنین کاری نکرد، برخی از آنان جواب نامه را با احترام و توأم با هدایایی فرستادند.
خسرو پرویز بعد از رد دعوت پیامبر (ص) به حکومت دست نشانده خویش در یمن دستور داد که درباره مردی که دعوی پیامبری کرده و به خود جرئت داده که به او نامه بنگارد و نام خود را قبل از نام او بنویسد، تحقیق کرده و عند اللزوم او را نزد خسرو پرویز بفرستد.
فرستادگان یمن در مدینه بودند که پیامبر اکرم (ص) سقوط خسرو پرویز و کشته شدنش به دست پسرش را به اطلاع آنان رساند. فرستادگان این خبر حیرت آور را به پادشاه خویش رساندند. پس از صحت خبر پادشاه یمن و عده زیادی از یمنی ها اسلام آوردند.
در زمان حیات پیامبر (ص) نیز، در اثر تبلیغات اسلامی عده زیادی از مردم بحرین، که در آن روز محل سکونت ایرانیان مجوس و غیر مجوس بود به آیین مسلمانی درآمدند، و حتی حاکم آنجا که از طرف پادشاه ایران تعیین شده بود نیز مسلمان شد.
از نظر فردی شاید اولین ایرانی که اسلام آورد سلمان فارسی بود و در اسلام به مقامی از تقوی نائل آمد که به شرف «سلمان منا اهل البیت» نایل شد. همین مقدار سابقه ایرانیان با اسلام در زمان پیغمبر اکرم (ص) کافی بود که بسیاری از آنان با حقایق اسلامی آشنا شوند. و خبر این آشنایی به ایران نیز رسید، خصوصا با توجه به اینکه وضع دینی و حکومتی آن روز ایران طوری بود که مردم تشنه یک سخن تازه بودند و در حقیقت در انتظار فرج به سر می بردند، هر گونه خبری از این نوع، به سرعت در میان مردم می پیچید. مردم طبعا می پرسیدند این دین جدید اصولش چیست؟ فروعش چیست؟ تا آنکه در زمان خلافت ابوبکر و عمر فرا رسید.
در اواخر دوران خلافت ابوبکر و تمام دوران خلافت عمر، در اثر جنگ هائی که میان دولت ایران و مسلمانان پدید آمد، تقریبا تمام مملکت ایران به دست مسلمانان افتاد و میلیون ها نفر ایرانی که در این سرزمین به سر می بردند، از نزدیک با مسلمانان تماس گرفته و گروه گروه دین اسلام را پذیرفتند.

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- ص 78-77

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد