معنای ولایت در آیات قرآن

فارسی 2540 نمایش |

معنای ولایت در بسیاری از آیات قرآن مجید به دقت بیان شده است؛ مانند این آیه کریمه که ولایت را به لفظ نعمت تعبیر نموده است؛ میفرماید: «الذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم إیمـانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل* فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم یمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله و الله ذوفضل عظیم؛ همان کسانی که وقتی مردم به آنها گفتند: مشرکین در برابر شما گرد آمده اند پس از آنان بترسید، (به جای ترس) بر ایمانشان افزودند و گفتند: خداوند ما را بس است و نیکو حمایتگری است* در نتیجه با نعمت و تفضل خدا بازگشتند، بی آن که زیانی به آنها برسد و در پی رضای خدا بودند و خدا صاحب بخشش بیکران است» (آل عمران/ 174-173). شأن نزول این آیه در خصوص غزوه حمراء الاسد است که بلافاصله بعد از احد انجام گرفت.
و نیز از آیاتیکه دلالت بر معنای ولایت دارد در قرآن مجید این آیات است: «یثبت الله الذین ءامنوا بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا و فی الاخرة و یضل الله الظـالمین و یفعل الله ما یشآء* ألم تر إلی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و أحلوا قومهم دار البوار* جهنم یصلونها و بئس القرار؛ ثابت می دارد خدا کسانی را که ایمان آورده اند به گفتار ثابت در دنیا و آخرت و گمراه می نماید ستمکاران را و خدا هر چه بخواهد انجام می دهد* ای پیامبر! آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را تبدیل به کفر کردند و قوم و پیروان خود را به جهنم افکندند* به همان جهنمی که وارد آن می شوند و بد منزلگاهی است برای آنان» (ابراهیم/ 29-27).

ثبات و توحید
مراد از گفتار ثابت در اینجا همان کلمه توحید است که در دنیا و در آخرت ثابت است؛ چون غیر از توحید هرچه باشد متزلزل است، هرچه باشد قابل رنگ و قابل تغییر است و قابل تردید و تأمل است. اما قول ثابت، در دنیا و آخرت قابل تغییر نیست، و این درجه از توحید که برای بنده خدا ظهور پیدا کند، ملازم با از دست دادن اختیار شخص و سپردن اختیار به دست رب الارباب است؛ و اینست معنای ولایت. بعد میفرماید: آیا ندیدی کسانی که این ولایت را که نعمت خداست نپذیرفتند و توحید را قبول نکردند و در نتیجه به أنانیت و شخصیت خود متکی بوده و حاضر نشدند که مدبر امور خود را پروردگار جهانیان قرار دهند، و در نتیجه به خدای تعالی کافر شدند و آن نعمت را مبدل به کفر نمودند، که در نتیجه محل و منزلگاه چنین افراد مستکبری دار البوار و جهنم سوزان خواهد بود. پس تمام افرادی که دارای مقام ولایت باشند از دستبرد شیطان خارج بوده و از مراحل سکرات و قبر و برزخ و قیامت گذشته اند، و در اثر مجاهده با نفس اماره تمام این مراحل را در دنیا طی کرده اند و در هنگام مرگ بدون حساب و کتاب در بهشت های موعود از ناحیه رب ودود مأوی خواهند گرفت.

منـابـع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 2- صفحه 68 و 76-75

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد