راههای اثبات آگاهی انسان از جهان غيب

فارسی 3391 نمایش |

خدا به خاطر لطف و مرحمتى كه نسبت به بندگان خود دارد، دريچه‏ هايى را به سوى جهان غيب باز گذارده است تا همگان بدانند كه آگاهى از غيب يك امر محال و غيرممكن نيست، بلكه تسلط انسان بر غيب امرى است صددر صد ممكن، كه جاى هيچ شك و ترديد در آن وجود ندارد. برای اثبات این مشئله به موارد زیر باید توجه نمود:

وحى به حيوانات
كارهاى شگفت انگيز حيوانات كه در كتابهاى حيوان شناسى، جانور شناسى و حشره شناسى به طور مفصل درباره آنها بحث شده است نمونه واضحى از وجود الهام در حيوانات است. كارهاى محير العقول جانداران از قبيل تقسيم كار، انتخاب وظيفه، ساختن عضو مفقود و آشنايى به كليه نيازمنديهاى زندگى را نمی‏توان از راه تعقل و تفكر توجيه نمود زيرا بديهى است كه حيوان، فاقد دستگاه تفكر و تعقل است، هم چنان كه نمیتوان آنها را معلول نظم داخلى و ارگانيزم وجود خارجى جانداران دانست زيرا تركيب خواص فيزيكى و شيميايى يك موجود براى انجام امور ابتكارى و ابداعى مانند تقسيم كار، انتخاب وظيفه، تجديد ساختمان عضو مفقود، و انطباق با محيط، كافى نمی‏باشد. يك ماشين حساب ممكن است آنچنان منظم ساخته شود، كه اعمال جمع و تفريق و ضرب و تقسيم را دقيقا انجام دهد اما هرگز ماشين حساب قادر به ابداع و ابتكار قاعده رياضى نيست، يك ماشين ترجمه می‏تواند دقيقا سخنان يا نوشته يك نفر را ترجمه كند ولى هرگز نظم دقيق آن ماشين قادر به تصحيح اشتباه گوينده نمی‏باشد. چون در زندگى حيوانات كارهاى ابداعى و ابتكارى بی‏سابقه ديده می‏شود جز اين كه آنها را معلول الهام از جهان بالا بدانيم توجيه ديگرى ندارد قرآن مجيد نام اينگونه الهام را وحى نهاده است.

2ـ روشن بينى و تله پاتى
دانشمندان میگويند در نهاد انسان استعداد مرموزى وجود دارد كه به مدد آن میتواند افكار ديگران را بخواند و از حوادثى كه در نقاط دوردست رخ می‏دهد با نيروى مافوق حس، آگاهى پيدا میكند مبادله افكار و احساسات از راه دور به واسطه حس مخصوص كاملا يك امر عملى است هر چند از طريق وسايل فنى نوين از قبيل تلويزيون، راديو، تلفن و تلگراف، افكار را مبادله میكنند ولى دانش، براى چنين مبادله ‏اى راه ديگرى به نام تله پاتى و يا حس روشن بينى معتقد است. فرق تله پاتى با روشن بينى اين است كه روشن بينى همان قدرت درك اتفاقى است از فاصله ‏هاى دور زمانى و مكانى، آن هم بدون وسائل حسى، ولى تله پاتى كيفيتى است كه به وسيله آن افكار و هيجانات و احساسات از مغزى به مغز ديگر بدون وسيله حس منتقل می‏شود و در حقيقت روشن بينى و تله‏ پاتى دو روى يك سكه هستند و هر دو نام مناسبى می‏باشند براى ديد دوم انسان چه در خواب و چه در بيدارى. امروز پوگيسم در اين زمينه به وسعت نظر بيشترى قائل شده است و زندگى را موج می‏داند و براى آن امواج گيرنده و فرستنده می‏شناسد و معتقد است كه امواج را همچنان كه با سيم می‏توان گرفت با انديشه نيز می‏توان دريافت، انديشه را موجى میشناسد كه بعد از آفريده شدن به ارتعاش مى‏ آيد و در صورت وجود گيرنده قابل گرفتن است.

ارتباط با ارواح
ارتباط با ارواح به صورت‏هاى مختلفى انجام می‏گيرد كه صورت روشن و قابل اعتماد آن اين است كه استاد ماهر اين فن، شخصى را كه براى اين كار آمادگى دارد، با نگاه و تلقين خواب می‏كند و روح او به سؤالات استاد پاسخ می‏دهد و گاهى در اين تماس از اسرار نهفته پرده برداشته می‏شود. تماس با ارواح به صورت علمى از جهات گوناگون قابل مطالعه می‏باشد، در اين زمينه كتابها و رساله‏ هاى فراوانى به وسيله دانشمندان شرق و غرب نگارش يافته و صفحات زيادى از برخى دائرة المعارف‏هاى علمى را به خود اختصاص داده است. دانشمندان اين فن و كسانى كه ساليان دراز در اين را كوشيده ‏اند اظهار میدارند كه توانسته‏ اند با مجاهدتهاى پيگير و آزمايشهاى فراوان از روى گوشه‏اى از جهان مرموز و ناشناخته ارواح، پرده بردارند و كارهاى خارق عادت و حيرت‏انگيزى را كه به وسيله آنها انجام مى‏شود از نزديك مشاهده نمايند. نويسنده دائرة المعارف قرن بيستم در جلد چهارم كتاب خود، درباره روح، جدولى از اسامى دانشمندان مشهور را كه به واقعيت اين علم اعتراف كرده ‏اند، ارائه میدهد در اين جدول نام چهل و هفت نفر از دانشمندان بزرگ فرانسه، انگلستان، ايتاليا، آلمان و آمريكا آمده است. البته بايد دانست كه ارتباط با ارواح به طور اجمالى مطلبى است صحيح، ولى هرگز نمی‏توان گفتار هر مدعى را در اين باره پذيرفت بلكه بايد با قرائن و علائم راستگويان را از دروغگويان تميز داد.

4ـ الهام به افراد
گاهى ممكن است مطلبى به قلب القا شود و انسان يك مرتبه خود را بر مطلبى واقف و آگاه بيند، به اين نوع القاء در اصطلاح، الهام میگويند. اين گونه الهامات به قدرى در هر زمان و مكان فراوان است كه بايد آن را در رديف حوادث معمولى قرار داد حتى منشأ بسيارى از اختراعات و اكتشافات علمى و ابتكارات و مضامين عالى شعرى همين الهام است. قرآن مجيد نمونه ‏اى در اين مورد نقل میكند و می‏فرمايد: «و أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه...؛ به مادر موسى الهام كرديم كه كودك خود را شير ده...» (قصص/ 7).

5ـ خواب‏هاى راستين
خواب، انواع و اقسامى دارد كه يك نوع آن مورد نظر ما است و آن خواب‏هايى است كه از يك واقعيت جدا از انديشه و ذهن، از واقعيتى محكم و استوار و پابرجا گزارش میدهد. اين نوع خواب‏هاى الهى است كه ما را با جهان خارج از خود مربوط میسازد و از روى حقايقى دور از محيط ذهن و انديشه پرده بر میدارد و اين قبيل خواب‏ها به اندازه‏ اى زياد است كه هرگز نمیتوان آن را انكار كرد. قرآن نمونه‏ هاى پيچيده ‏اى در سوره يوسف نقل می‏نمايد. پيامبر (ص) درباره اين نوع خواب‏ها فرموده است: «إن الرؤيا الصادقة جزء من النبوة؛ رؤياى صادق، بخشى از نبوت است».

منـابـع

آيت الله جعفر سبحانى- منشور جاويد- ج 7 صفحه 227

آیت الله جعفر سبحانی- راه خداشناسى- صفحه 245-262

علامه محمدباقر مجلسی- بحار الأنوار- ج 14 صفحه 635

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد