ثواب تلاوت برخی از سوره های قرآن ار نظر روایات

فارسی 2997 نمایش |

ثواب تلاوت سوره تین
«عن شعیب العقرقوفی عن أبی عبد الله ع قال من قرأ و التین فی فرائضه و نوافله أعطی من الجنة حیث یرضى إن شاء الله ثواب قراءة اقرأ باسم ربک؛ شعیب عقرقوفى روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که سوره «و التین» را در نمازهاى واجب و نافله هاى خود (نمازهاى مستحبى) بخواند، (در قیامت) همان جایى از بهشت به او عطا مى شود که از آن راضى باشد ان شاء الله».

ثواب تلاوت سوره علق
«عن سلیمان بن خالد عن أبی عبد الله ع قال من قرأ فی یومه أو لیلته اقرأ باسم ربک ثم مات فی یومه أو لیلته مات شهیدا و بعثه الله شهیدا و أحیاه شهیدا و کان کمن ضرب بسیفه فی سبیل الله مع رسول الله ص؛ سلیمان بن خالد روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که سوره اقرأ باسم ربک را در شب یا روز تلاوت کند، و در همان روز یا همان شب بمیرد، شهید از دنیا رفته است و خداوند او را شهید (از قبر) برمى انگیزد و او را (در روز قیامت) شهید زنده مى کند و مانند کسى خواهد بود که در رکاب رسول خدا (ص) و در راه خدا شمشیر زده باشد».

ثواب تلاوت سوره إنا أنزلناه (قدر)
1- «عن سیف بن عمیرة عن رجل عن أبی جعفر ع قال من قرأ إنا أنزلناه فی لیلة القدر مجهرا بها صوته کان کالشاهر سیفه فی سبیل الله عز و جل و من قرأها سرا کان کمتشحط بدمه فی سبیل الله و من قرأها عشر مرات محا الله عنه ألف ذنب من ذنوبه؛ سیف بن عمیره از مردى و او از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره إنا أنزلناه فی لیلة القدر را با صداى رسا و بلند بخواند مانند کسى است که در راه خدا شمشیر مى کشد، و اگر آن را آهسته بخواند مانند کسى است که در راه خدا در خون خود غلطیده است، و هر کس ده بار آن را تلاوت کند خداوند هزار گناه از گناهان او را مى آمرزد».
2- «عن حسین بن أبی العلاء عن أبی عبد الله ع قال من قرأ إنا أنزلناه فی فریضة من فرائض الله نادى مناد یا عبد الله غفر الله لک ما مضى فاستأنف العمل؛ حسین بن ابى العلاء روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که سوره إنا أنزلناه را در یکى از نمازهاى واجب خدا بخواند، هاتف غیبى او را مورد خطاب قرار مى دهد که: اى بنده خدا! خداوند هر گناهى را که تاکنون انجام داده بودى آمرزید، عمل خود را از سر بگیر».

ثواب تلاوت سوره بینه
«عن أبی بکر الحضرمی عن أبی جعفر ع قال من قرأ سورة لم یکن کان بریئا من الشرک و أدخل فی دین محمد ص و بعثه الله عز و جل مؤمنا و حاسبه حسابا یسیرا؛ ابى بکر حضرمى از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره لم یکن را تلاوت کند از آلودگى به شرک، دور، و در دین رسول خدا (ص) وارد مى شود، و خداوند او را در قیامت با ایمان بر مى انگیزد، و حساب را بر او آسان مى گیرد».

ثواب تلاوت سوره زلزله
«عن علی بن معبد عن أبیه عن أبی عبد الله ع قال لا تملوا من قراءة إذا زلزلت الأرض فإن من کانت قراءته فی نوافله لم یصبه الله عز و جل بزلزلة أبدا و لم یمت بها و لا بصاعقة و لا بآفة من آفات الدنیا فإذا مات أمر به إلى الجنة فیقول الله عز و جل عبدی أبحتک جنتی فاسکن منها حیث شئت و هویت لا ممنوعا و لا مدفوعا؛ علی بن معبد روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: از خواندن سوره إذا زلزلت الأرض دل زده نشوید، زیرا کسى که این سوره را در نمازهاى مستحبى خود بخواند، خداوند هرگز او را دچار زلزله نمى کند، و به وسیله زلزله و صاعقه و یا یکى از این بلاهاى طبیعى نمى میرد، و هنگامى که مرد او را به بهشت مى برند، و (در آنجا) خداوند بزرگ (به او) مى فرماید: اى بنده من! بهشت خود را بر تو مباح کردم پس در هر کجاى آن که دوست دارى منزل کن، و کسى تو را از این (انتخاب) باز نخواهد داشت».

ثواب تلاوت سوره عادیات
«عن سلیمان بن خالد عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة العادیات و أدمن قراءتها بعثه الله عز و جل مع أمیر المؤمنین ع یوم القیامة خاصة و کان فی حجره و رفقائه؛ سلیمان بن خالد روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که سوره عادیات را بخواند و بر تلاوت آن مداومت نماید خداوند او را در روز قیامت با (نیکان) خصوصا امیر مؤمنان (ع) برمى انگیزد و در امان و از همنشینان او خواهد بود».

ثواب تلاوت سوره قارعه
«عن عمرو بن ثابت عن أبی جعفر ع قال من قرأ و أکثر من قراءة القارعة آمنه الله عز و جل من فتنة الدجال أن یؤمن به و من فیح جهنم إن شاء الله؛ عمرو بن ثابت روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: کسى که سوره قارعه را بسیار تلاوت کند خداى عزوجل او را (در دنیا) از فتنه دجال و ایمان به او، و در قیامت از چرکهاى جهنم، در امان دارد، ان شاء الله».

ثواب تلاوت سوره تکاثر
1- «عن أبی عبد الله ع قال من قرأ ألهاکم التکاثر فی فریضة کتب الله له ثواب أجر مائة شهید و من قرأها فی نافلة کتب الله له ثواب خمسین شهیدا و صلى معه فی فریضته أربعون صفا من الملائکة إن شاء الله؛ شعیب روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که سوره ألهاکم التکاثر را در نماز واجب بخواند، خداوند ثواب صد شهید را در نامه اعمال او مى نویسد، و اگر آن را در نماز مستحبى (نافله) تلاوت کند خداوند ثواب پنجاه شهید را براى او ثبت مى کند، و به هنگام بجاى آوردن نماز واجب چهل صف از فرشتگان با او به نماز مى ایستند، ان شاء الله».
2- «عن درست عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص من قرأ ألهاکم التکاثر عند النوم وقی من فتنة القبر؛ درست از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس سوره ألهاکم التکاثر را به هنگام خواب بخواند، از فتنه و بلاى قبر در امان خواهد بود».

ثواب تلاوت سوره عصر
«عن الحسین بن أبی العلاء عن أبی عبد الله ع قال من قرأ و العصر فی نوافله بعثه الله یوم القیامة مشرقا وجهه ضاحکا سنه قریرة عینه حتى یدخل الجنة؛ حسین بن ابى العلاء روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که سوره و العصر را در نمازهاى مستحبى خود بخواند، خداوند در روز قیامت او را با سیمایى نورانى و لبى خندان و چشمى روشن برمى انگیزد تا (با این حالت) وارد بهشت شود».

ثواب تلاوت سوره همزه
«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ ویل لکل همزة فی فرائضه أبعد الله عنه الفقر و جلب علیه الرزق و یدفع عنه میتة السوء؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که سوره ویل لکل همزة را در نمازهاى واجب خود تلاوت کند، خداوند تنگدستى را از او دور سازد، و روزى او را افزون کند، و مرگ بد را از او براند».

ثواب تلاوت سوره فیل و قریش
1- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ فی فرائضه ألم تر کیف فعل ربک شهد له یوم القیامة کل سهل و جبل و مدر بأنه کان من المصلین و ینادی له یوم القیامة مناد صدقتم على عبدی قبلت شهادتکم له و علیه أدخلوه الجنة و لا تحاسبوه فإنه ممن أحبه و أحب عمله؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که سوره ألم تر کیف فعل ربک را در نمازهاى واجب خود تلاوت کند، در روز قیامت تمام دشتها و کوهها و ریگزارها گواهى مى دهند که او از نمازگزاران است، و هاتف غیبى ندا مى کند: شما بنده مرا تصدیق کردید، شهادت شما را که به نفع او بود پذیرفتم؛ او را وارد بهشت نمائید و او را محاسبه مکنید زیرا او از زمره کسانى است که هم خودشان را و هم عملشان را دوست مى دارم».
2- «عن أبی بصیر عن أبی عبدالله ع قال من أکثر قراءة لإیلاف قریش بعثه الله یوم القیامة على مرکب من مراکب الجنة حتى یقعد على موائد النور یوم القیامة. قال مصنف هذا الکتاب ره من قرأ سورة الفیل فلیقرأ معها لإیلاف فی رکعة فریضة فإنهما جمیعا سورة واحدة و لا یجوز التفرد بواحدة منهما؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که سوره لإیلاف قریش را بسیار تلاوت کند، خداوند در روز قیامت او را در حالى که بر مرکبى از مرکبهاى بهشتى سوار است برمى انگیزد تا که به سر سفره هاى نور بهشتى بنشیند. مؤلف این کتاب -شیخ صدوق رضى الله عنه- گوید: اگر کسى سوره فیل را در رکعتى از نمازهاى واجب خود بخواند، سوره «لإیلاف» را نیز به دنبال آن تلاوت کند چرا که این دو سوره مکمل یک دیگر و با هم به منزله یک سوره اند، و جدا خواندن آنها را جایز نمى دانند».

منـابـع

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی‏ها و کیفر گناهان- صفحه 323-330

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 124-126

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد