ثواب تلاوت برخی از سوره های قرآن

فارسی 1981 نمایش |

ثواب تلاوت سوره ابراهیم و حجر
«عن عنبسة بن مصعب عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة إبراهیم و الحجر فی رکعتین جمیعا فی کل جمعة لم یصبه فقر أبدا و لا جنون و لا بلوى ؛ عنبسة بن مصعب از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره ابراهیم و حجر را در هر هفته در رکعتهاى اول و دوم نماز بخواند، هرگز گرفتار تنگدستى و دیوانگى و مصیبت نمى شود».

ثواب تلاوت سوره نحل
«عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع قال من قرأ سورة النحل فی کل شهر کفی المغرم فی الدنیا و سبعین نوعا من أنواع البلایا أهونه الجنون و الجذام و البرص و کان مسکنه فی جنة عدن و هی وسط الجنان ؛ محمد بن مسلم از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره نحل را در هر ماه تلاوت کند، از قرض در این دنیا و هفتاد نوع بلا که سبکترین آنها دیوانگى و جذام و پیسى مى باشد در امان خواهد بود، و در بهشت عدن- که جایگاه میانى بهشت است- مقام خواهد گزید».

ثواب تلاوت سوره بنى اسرائیل
«عن الحسین بن أبی العلاء عن أبی عبد الله ع قال ما من عبد قرأ سورة بنی إسرائیل فی کل لیلة جمعة لم یمت حتى یدرک القائم ع و یکون من أصحابه ؛ حسین بن ابى العلاء از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره بنى اسرائیل را در هر شب جمعه بخواند، نمى میرد تا آنکه زمان قائم آل محمد صلى الله علیه و آله و سلم را درک کند و از یاران او بشود».

ثواب تلاوت سوره کهف
1- «عن محمد بن هلال عن أبیه عن جده عن أمیر المؤمنین ع یقول ما من عبد یقرأ قل إنما أنا بشر مثلکم إلى آخر السورة إلا کان له نورا من مضجعه إلى بیت الله الحرام فإن من کان له نور فی بیت الله الحرام کان له نور إلى بیت المقدس ؛ محمد بن هلال، از پدرش، از جدش، از امیر المؤمنین على علیه السلام روایت کرده است که مى فرمود: هیچ بنده اى نیست که آیه قل إنما أنا بشر مثلکم ... (آیه 110 از سوره کهف) تا آخر سوره کهف را بخواند مگر اینکه نورى از بستر او تا بیت الله الحرام ساطع مى گردد، و اگر خود از اهل بیت الله الحرام باشد، براى او نورى است که شعاعش تا بیت المقدس مى رسد».
2- «عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة الکهف کل لیلة جمعة لم یمت إلا شهیدا أو یبعثه الله من الشهداء و وقف یوم القیامة مع الشهداء؛ ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود: هر کس سوره کهف را در هر شب جمعه بخواند، نمى میرد مگر (آنکه) شهید (به حساب آید)، و خداوند او را با شهدا بر مى انگیزد، و روز قیامت در صف شهدا خواهد ایستاد».

ثواب تلاوت سوره مریم
«عن عمر عن أبان عن أبی عبد الله ع قال من أدمن قراءة سورة مریم لم یمت حتى یصیب ما یغنیه فی نفسه و ماله و ولده و کان فی الآخرة من أصحاب عیسى ابن مریم ع و أعطی فی الآخرة مثل ملک سلیمان بن داود ع فی الدنیا؛ عمر بن ابان از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هر کس بر خواندن سوره مریم مداومت کند، نمى میرد مگر آنکه به چیزى که او را در (حفظ) جان و مال و فرزندانش (از دیگران) بى نیاز گرداند، برسد، و در آخرت از یاران عیسى بن مریم علیه السلام بشمار آید، و در آن روز سلطنتى همانند سلطنت سلیمان بن داود علیهما السلام- در دنیا- به او داده مى شود».

ثواب تلاوت سوره طه
«عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد الله ع قال لا تدعوا قراءة سورة طه فإن الله یحبها و یحب من قرأها و من أدمن قراءتها أعطاه الله یوم القیامة کتابه بیمینه* و لم یحاسبه بما عمل فی الإسلام و أعطی فی الآخرة من الأجر حتى یرضى ؛ اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: تلاوت سوره طه را ترک مکنید، زیرا خداوند آن را دوست مى دارد، و کسى را که آن را تلاوت کند دوست خواهد داشت، و کسى که بر خواندن آن مداومت کند خداوند در روز قیامت نامه اعمال او را در دست راستش قرار مى دهد، و او را در مورد آنچه که در زمان مسلمانى خود انجام داده است مورد محاسبه قرار نمى دهد، و در آخرت آنقدر به او پاداش عنایت مى شود تا خشنود گردد».

ثواب تلاوت سوره انبیاء
«عن فضیل الغسان عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة الأنبیاء حبا لها کان کمن رافق النبیین أجمعین فی جنات النعیم و کان مهیبا فی أعین الناس حیاة الدنیا؛ فضیل رسان از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره انبیاء را از روى علاقه و رغبت بخواند، مانند کسى خواهد بود که (در بهشت) با همه پیامبران در «جنات النعیم» همدم و همنشین است، و تا زمان حیات با هیبت و شکوه در نظر مردم جلوه مى کند».

ثواب تلاوت سوره حج
«سورة عن أبیه عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة الحج فی کل ثلاثة أیام لم تخرج سنته حتى یخرج إلى بیت الله الحرام و إن مات فی سفره دخل الجنة قلت فإن کان مخالفا قال یخفف عنه بعض ما هو فیه ؛ سوره از قول پدرش، از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: کسى که در هر سه روز یک بار سوره حج را بخواند، پیش از آنکه سال بر او بگذرد به حج بیت الله الحرام نایل مى آید، و چنانچه در سفر حج از دنیا برود وارد بهشت مى شود. راوى مى گوید: عرض کردم! اگر این شخص از مخالفان (سنى مذهب) باشد چطور؟ فرمود: در عذاب او تخفیف داده مى شود».

ثواب تلاوت سوره مؤمنون
«عن حسین بن أبی العلاء عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة المؤمنین ختم الله له بالسعادة و إذا کان مدمن قراءتها فی کل جمعة کان منزله فی الفردوس الأعلى مع النبیین و المرسلین ؛ حسین بن ابى العلاء روایت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: کسى که سوره مؤمنون را تلاوت کند، خداوند عمر او را با سعادت و نیکبختى به پایان خواهد برد، و چنانچه به خواندن آن در روزهاى جمعه مداومت کند جایگاه او در فردوس اعلا در جوار پیامبران و فرستادگان الهى خواهد بود و با آنان همنشین گردد».

ثواب تلاوت سوره نور
«عن ابن مسکان عن أبی عبد الله ع قال حصنوا أموالکم و فروجکم بتلاوة سورة النور و حصنوا بها نساءکم قال من أدمن قراءتها فی کل یوم أو فی کل لیلة لم یزن أحد من أهل بیته أبدا حتى یموت فإذا هو مات شیعه إلى قبره سبعون ألف ملک کلهم یدعون و یستغفرون الله له حتى یدخل فی قبره ؛ ابن مسکان روایت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: اموال و دامن و زنان خود را با تلاوت سوره نور حفظ کنید، زیرا کسى که در هر روز یا هر شب آن را بخواند و تا به هنگام مرگ بر آن مداومت کند هیچ یک از افراد خانواده اش به اعمال منافى عفت (زنا) دچار نمى گردد، و پس از مرگ هفتاد هزار فرشته او را تا قبر تشییع کرده، و همه آنها (از درگاه الهى) براى او طلب آمرزش مى کنند تا او را وارد قبر سازند».

ثواب تلاوت سوره فرقان
«عن إسحاق بن عمار عن أبی الحسن ع قال یا ابن عمار لا تدع قراءة سورة تبارک الذی نزل الفرقان على عبده فإن من قرأها فی کل لیلة لم یعذبه الله أبدا و لم یحاسبه و کان منزله فی الفردوس الأعلى ؛ اسحاق بن عمار روایت کرده است که حضرت موسى بن جعفر علیه السلام فرمود: اى فرزند عمار! خواندن سوره تبارک الذی نزل الفرقان على عبده (مبارک است خداوندى که قرآن را بر بنده خود «رسول خدا» نازل کرده است) را ترک مکن! زیرا کسى که شبها بر تلاوت آن مداومت کند خداوند هرگز او را عذاب نمى کند، و مورد محاسبه قرار نمى دهد، و منزلش در فردوس اعلا خواهد بود».

ثواب تلاوت سه سوره طواسین (سوره هاى شعرا و نمل و قصص)
«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة الطواسین الثلاثة فی لیلة الجمعة کان من أولیاء الله و فی جوار الله و کنفه و لم یصبه فی الدنیا بؤس أبدا و أعطی فی الآخرة من الجنة حتى یرضى و فوق رضاه و زوجه الله مائة زوجة من حور العین ؛ ابو بصیر روایت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سه سوره «طس» را در شب جمعه تلاوت کند از اولیاى الهى و در جوار خداوند و حفظ او خواهد بود، و هرگز در دنیا روى رنج و سختى را نخواهد دید، و در آخرت از بهشت آنقدر به او کرامت کنند تا راضى شود بلکه بالاتر از آنچه که رضاى اوست (به او عنایت نمایند)، و خداوند صد همسر از حوران بهشتى را نصیب او خواهد کرد».
ادامه دارد...

منـابـع

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ص 107 - 109

پاداش نیکى‏ها و کیفر گناهان ص 278 - 285

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد