موارد اختلاف میان مسلمانان

فارسی 2143 نمایش |

مسلمانان در دو مورد اختلاف عقیده دارند:
یکم: در تفسیر بعضی آیات کتاب خدا و فهم معانی آن.
نمونه اول: اختلافشان در مورد معنای «وسع کرسیه السموات والارض» در آیه 255 سوره بقره که آن را گروهی از پیروان مکتب خلفا کرسی می دانند که خداوند بر روی آن نشسته است.
و شیعیان اهل بیت طبق تعلیم ائمه اهل بیت پیامبر معنی کرسی را علم دانسته و تفسیر می کنند و کلمه مزبور در لغت عرب نیز به این معنی آمده است.
طبق این تفسیر معنی آیه «وسع علمه السموات...» می شود.
نمونه دوم: اختلاف در تفسیر آیه «یوم یکشف عن ساق» می باشد که گروهی از پیروان مکتب خلفا روایت کرده اند در روز قیامت باری تعالی «ساق پای» خود را به مسلمانان نشان می دهد و ایشان خدا را بدین وسیله می شناسند و به دنبال او روانه بهشت می شوند. این دسته و گروه، این گروه خدا را دارای جسم و مکان می دانند.
اما شیعیان اهل بیت به پیروی از ائمه اهل بیت، خدا را منزه از جسم و مکان می دانند.
نمونه سوم: در عصمت انبیا و رسل اختلاف عقیده دارند؛ چه آنکه پیروان مکتب خلفا ایشان را تنها معصوم در تبلیغ وحی می دانند و در غیر امر تبلیغ وحی معصوم نمی دانند.
در حالی که شیعیان انبیا و رسل و اوصیای ایشان را معصوم را به جا آوردن هر معصیتی می دانند.
دوم: در سنت و راه دریافت آن اختلاف دارند. پیروان مکتب خلفا همه صحابه را عادل می دانند و سنت پیامبر را از همه کسانی که نام صحابی دارند می گیرند و در این باره از پیامبر روایت می کنند که:
«أصحابی کالنجوم، بأیهم اقتدیتم اهتدیتم؛ اصحاب من همانند ستارگانند، به هر کدام اقتدا کردید، هدایت می شوید.»
این در حالی است که در میان صحابه کسانی بودند که به هم بستر پیامبر (العیاذ بالله) نسبت زنا داده اند و قرآن درباره ایشان می فرماید:
«ان الذین جاوا بالافک عصبه منکم لا تحسبو هینا؛ در حقيقت كسانى كه آن بهتان [داستان افك] را [در ميان] آوردند دسته‏اى از شما بودند.» (نور/ 11)
و علاوه بر این در سوره توبه به طور کلی می فرماید:
«و من أهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم؛ و بعضی از اهل مدینه منافقند و بر این نفاق چنان ماهر و کارکشته اند که تو از نفاقشان آگاه نیستی؛ ما آنها را می شناسیم.» (توبه/ 101)
البته پیامبر اسلام (ص) برای شناسایی مومن از منافق یک علامت بسیار واضح و آشکار معرفی فرمود: ایشان حب امیرالمومنین (ع) را دلیل بر ایمان و بغض و دشمنی با ایشان را دلیل بر نفاق معرفی فرموده اند.
به این دلیل است که شیعیان اهل بیت تفسیر قرآن و سنت پیامبر را از دشمنان علی یعنی کسانی مانند معاویه و عمرو عاص و خوارج نهروان نمی گیرند و از صحابه ای که دوستدار اهل بیت هستند اخذ حدیث می کنند.
پس از پیامبر (ص) از دوازده امام حدیث پیامبر و تفسیر قرآن دریافت می کنند زیرا این دوازده بزرگوار هر چه بگویند با سند از پیامبر نقل می نمایند و همه احکام اسلام را از دوازده امام از اهل بیت پیامبر، یعنی از:
1- علی بن ابی طالب
2- حسن بن علی، سبط الرسول
3- حسین بن علی، سبط الرسول
4- علی بن الحسین السجاد
5- محمد بن علی الباقر
6- جعفر بن محمد الصادق
7- موسی بن جعفر الکاظم
8- علی بن موسی الرضا
9- محمد بن علی الجواد
10- علی بن محمد الهادی
11- الحسن بن علی العسکری
12- الحجة بن الحسن العسکری
و بدین سبب ایشان شیعیان اهل بیت می باشند و با این نام معرفی می شوند.
شیعیان اهل بیت پیامبر تفسیر قرآن و سنت پیامبر و همه عقاید و احکام شریعت اسلام را از دوازده وصی پیامبر، دوازده امام از اهل بیت پیامبر پس از پیامبر، اخذ می کنند.

منـابـع

سیدمرتضی عسگری- بر گستره کتاب و سنت- صفحه 393-395

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها